[Lyrics] Robot Boy - Linkin Park

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️You say you're not going to fight
Because no one will fight for you
And you think there's not enough love
And no one to give it to
And you're sure you've hurt for so long
You've got nothing left to lose
So you say you're not going to fight
Because no one will fight for you


You say the weight of the world
Has kept you from letting go
And you think compassion's a flaw
And you'll never let it show
And you're sure you've hurt in a way
That no one will ever know But someday the weight of the world
Will give you strength to go

Hold on, the weight of the world

Will give you the strength to go
So hold on, the weight of the world
Will give you the strength to go
So hold on, the weight of the world
Will give you the strength to go
Just hold, on the weight of the world
Will give you the strength to go
Bạn nói rằng bạn sẽ không chiến đấu nữa

Bởi vì sẽ không có ai chiến đấu cho bạn
Và bạn nghĩ rằng sẽ không có đủ tình yêu
Và không có ai trao nó cho bạn
Và bạn chắc chắn rằng bạn đã bị tổn thương quá lâu
Bạn đã không còn gì để mất nữa
Vì vậy, bạn nói rằng bạn sẽ không chiến đấu nữa
Bởi vì không có ai sẽ chiến đấu cho bạn

Bạn nói rằng trọng lượng của thế giới

Giữ bạn không buông xuôi mọi việc
Và bạn nghĩ rằng lòng nhân từ là một sai lầm
Và bạn sẽ không bao giờ thể hiện nó ra
Và bạn chắc chắn rẳng bạn đã bị tổn thương theo một cách nào đó mà chẳng có ai biết được
Nhưng một ngày nào đó trọng lượng của thế giới
Sẽ trao cho bạn sức mạnh để đi tiếp

Giữ chặt lấy, trọng lượng của thế giới
Sẽ trao cho bạn sức mạnh để đi tiếp

Vì vậy hãy giữ chặt, trọng lượng của thế giới
Sẽ trao cho bạn sức mạnh để đi tiếp
Vì vậy hãy giữ chặt, trọng lượng của thế giới
Sẽ trao cho bạn sức mạnh để đi tiếp
Chỉ cần giữ chặt, trọng lượng của thế giới
Sẽ trao cho bạn sức mạnh để đi tiếp

 
×
Quay lại
Top