[Lyrics] Rewind - Stereophonics

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
It's your time
It's your day
It's never too late
To change lanes
How's your life?
How's your place?
Was it where you wanted
Your head to lay?

But wait, you can breathe
You can see what I can see
Don't waste your time
You can't make back

If you could rewind your time
Would you change your life?

Do you like you?
Do you love your wife?
Or did you pick what
You're told was right?

Dream and be
What you feel
Don't you compromise
What you wanna be

'Cause change is okay
What's the point in staying the same
Regrets, forget what's dead and gone

If you could rewind your time
Would you change your life?

If Jesus rode in on a camel today
With your cross on his shoulder
Time to take you away
Have you done all you wanted?
Are you happy and warm?
Do you miss someone special
You don't see anymore?
Have you blood on your hands?
Do you dream of white sands?
Can you sleep well at night?
Have you done all you can?
The place I was born in
Stays crooked and straight
I see innocent blue eyes
Go blind everyday

Rewind your time
Would you change your life
Today?
Đây là thời gian của bạn
Đây là ngày tháng của bạn
Không bao giờ là quá trễ
Để thay đổi đường đời
Cuộc sống của bạn thế nào?
Nơi ở của bạn thế nào?
Đó là nơi bạn muốn
Đầu mình nằm ở đó?

Nhưng khoan, bạn có thể thở
Bạn có thể thấy cái tôi đang thấy
Đừng lãng phí thời gian của bạn
Bạn chẳng thể khiến nó quay trở lại đâu

Nếu bạn có thể quay ngược thời gian
Bạn sẽ thay đổi điều gì trong cuộc đời mình?

Bạn có thích chính mình chứ?
Bạn có yêu vợ bạn không?
Hay bạn sẽ lựa chọn điều
Mà bạn cho là đúng?

Mơ đi và biết
Cảm giác của bạn thế nào
Bạn sẽ không thoả hiệp
Với những điều bạn muốn

Vì những thay đổi đều ổn cả
Vậy còn điểm nào vẫn còn nằm lại như cũ
Long thương tiếc, sự quên lãng cho những gì đã chết và ra đi

Nếu bạn có thể quay ngược thời gian
Bạn sẽ thay đổi điều gì trong cuộc đời mình?

Nếu Jesus cưỡi lạc đà đến vào hôm nay
Với thánh giá của bạn trên vai người
Đã đến thời điểm đưa bạn đi
Liệu bạn đã làm xong tất cả những gì mình muốn?
Liệu bạn có cảm thấy hạnh phúc và ấm áp?
Liệu bạn có quên điều gì đặc biệt không?
Bạn không thấy gì nữa sao?
Liệu bàn tay bạn đã từng vấy máu?
Bạn có từng mơ về những miền cát trắng?
Bạn có ngủ ngon vào ban đêm?
Liệu bạn đã làm tất cả những gì có thể?
Nơi tôi từng sinh ra
Hiện ra quanh co rồi thẳng mãi
Tôi đã thấy một đôi mắt xanh ngây thơ
Mờ dần đi mỗi ngày

Quay ngược thời gian
Liệu bạn sẽ thay đổ
 
×
Quay lại
Top