[Lyrics] Rescue Me - Tokio Hotel

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Rescue me

This used to be our secret
Now I’m hiding here alone
Can't help but read our names on the wall
And wash them off the stone
I’ve trusted you in every way.
But not enough to make you stay.
Turn around.
I’ve lost my ground.

Come and rescue me
I’m burning can’t you see?
Come and rescue me
Only you can set me free
Come and rescue me
Rescue me
Rescue me

We lied when we were dreaming
Our crying was just fake
I wish you could deny it
Here and today
My S.O.S. on radio
The only chance to let you know what I feel
Can you hear?

Come and rescue me
I’m burning can’t you see?
Come and rescue me.
Only you can set me free
Come and rescue me
Rescue me
You and me
You and me
You and me

The walls are coming closer
My sences fade away
I’m haunted by your shadow
I reached to feel your faith
You're not here
Are you here?

Come and rescue me
Rescue me
Come and rescue me
I’m burning can’t you see?
Come and rescue me
Only you can set me free
Come and rescue me
Rescue me

You and me
You and me
Rescue me
You and me
Set me free
Rescue me
Hãy giải thoát cho anh

Đây đã từng là bí mật giữa chúng ta
Giờ đây anh ẩn nấp một mình nơi đây
Chẳng làm gì , chỉ để đọc tên đôi ta trên bức tường
Và xóa chúng đi
Anh đã kì vọng ở em rất nhiều
Nhưng bao nhiêu đó cũng chưa đủ để giữ em ở lại
Mất phương hướng
Đất dưới chân anh đang sụn dần

Hãy đến và cứu anh
Anh đang bốc cháy , em thấy chứ ?
Hãy đến và cứu anh
Chỉ em mới có thể cứu anh
Hãy đến và cứu anh
Cứu anh
Cứu anh

Chúng ta đã lầm lỡ khi mơ mộng quá nhiều
Những giọt nước mắt chỉ là gian dối
Anh ước rằng em sẽ chối bỏ nó
Hôm nay, tại đây
Tín hiệu cấp cứu trên radio
Cơ hội duy nhất để em biết được cảm giác của anh
Em nghe chứ ?

Hãy đến và cứu anh
Anh đang bốc cháy , em thấy chứ ?
Hãy đến và cứu anh
Chỉ em mới có thể cứu anh
Hãy đến và cứu anh
Cứu anh
Em và anh
Em và anh
Em và anh

Những bức tường đang dần tiến lại
Ý thức của anh dần mờ nhạt
Hình bóng của em đang đến bên anh
Anh cố vươn tới em- vật bám víu cuối cùng
Em ko ở đây
Em có ở đây ko ?

Hãy đến và cứu anh
Cứu anh
Hãy đến và cứu anh
Anh đang dần tan biến , em thấy chứ ?
Hãy đến và cứu anh
Chỉ em mới có thể
Hãy đến và cứu anh
Cứu anh

Em và anh
Em và anh
Cứu anh
Em và anh
 
×
Quay lại
Top