[Lyrics] Replace Your Heart - The Wanted

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
You know I never wanna hurt you
Don't know why I'd ever want to (Oh, oh, oh)
There's no comfort in another face
Are you gonna let it go to waste? (Oh, oh, oh)
I keep on trying but how can I find it
When they don't compare to you (No, no)

I'm running out patients, tired of imitations
Lookin' for someone to replace your heart
Everyone I talk to is just another not you
Makes me wonder how we're so far apart
I'm tired of imitations, running out of patients
Trying to replace, replace your heart

Must be crazy if I let you go
You were everything I need to know, come back home
Feels like I'm dying cause I keep on finding
Every junction leads to here and I'm lost

I'm running out patients, tired of imitations
Lookin' for someone to replace your heart
Everyone I talk to is just another not you
Makes me wonder how we're so far apart
I'm tired of imitations, running out of patients
Trying to replace, replace your heart

Everywhere I turn it's a wrong direction
Everything I see is a wrong reflection
Might be me but I just can't replace your heart

I'm running out patients, tired of imitations
Lookin' for someone to replace your heart
Everyone I talk to is just another not you
Makes me wonder how we're so far apart
I'm tired of imitations, running out of patients
Trying to replace, replace your heart

I look through the crowds, call your name out loud
There's still no way to replace you
Every word, everywhere, everywhere, replace your heart
To replace your heart, replace your heart
Em biết anh chẳng bao giờ muốn em tổn thương
Chẳng biết tại sao anh từng muốn thế (Oh, oh, oh)
Chẳng thoải mái trong bộ mặt khác
Có phải em sẽ bỏ phí điều đó? (Oh, oh, oh)
Anh tiếp tục cố gắng, nhưng sao anh có thể thấy điều đó
Khi họ chẳng thể so sánh với em (Không, không)

Anh hết kiên nhẫn rồi, chán ngấy sự giả tạo
Tìm kiếm ai đó để thay thế trái tim em
Người anh trò chuyện là ai khác không là em
Khiến anh tự hỏi làm thế nào ta lại xa cách thế
Anh chán ngấy sự giả tạo, hết kiên nhẫn rồi.
Cố gắng để thay thế, thay thế trái tim em.

Chắc điên mất nếu anh để em ra đi
Em đã là tất cả anh cần biết, quay lại đi
Cảm giác như anh đang chết vì tiếp tục tìm kiếm
Mọi ngả đường đều dẫn đến đây và anh bị lạc.

Anh hết kiên nhẫn rồi, chán ngấy sự giả tạo
Tìm kiếm ai đó để thay thế trái tim em
Người anh trò chuyện là ai khác không là em
Khiến anh tự hỏi làm thế nào ta lại xa cách thế
Anh chán ngấy sự giả tạo, hết kiên nhẫn rồi.
Cố gắng để thay thế, thay thế trái tim em.

Mọi nơi mà anh tới đều là hướng sai
Mọi thứ anh thấy là chỉ là ảo ảnh sai lầm
Có thể là anh nhưng anh chẳng thể thay thế trái tim em.

Anh hết kiên nhẫn rồi, chán ngấy sự giả tạo
Tìm kiếm ai đó để thay thế trái tim em
Người anh trò chuyện là ai khác không là em
Khiến anh tự hỏi làm thế nào ta lại xa cách thế
Anh chán ngấy sự giả tạo, hết kiên nhẫn rồi.
Cố gắng để thay thế, thay thế trái tim em.

Anh nhìn qua đám đông, gào thét gọi tên em
Vẫn chẳng có cách nào để thay thế trái tim em
Mỗi lời nói, khắp mọi nơi, khắp mọi nơi, thay thế trái tim em
Để thay thế trái tim em, thay thế trái tim em.

 

×
Quay lại
Top