[Lyrics] Renegade - Kris Allen

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Oh mamma I’m in fear for my life from the long arm of the law
Lawman has put an end to my running and I’m so far from my home
Oh mamma I can hear you a-crying you’re so scared and all alone
Hangman is coming down from the gallows and I don’t have very long

The jig is up the news is out they’ve finally found me
The renegade who had it made retrieved for a bounty
Never more to go astray
This will be the end today of the wanted man

Oh mamma I’ve been years on the lam
And had a high price on my head
Lawman said get him dead or alive
Now it’s for sure he’ll see me dead
Dear mamma I can hear you crying
You’re so scared and all alone
Hangman is coming down from the gallows
And I don’t have very long

The jig is up, the news is out
They finally found me
The renegade who had it made
Retrieved for a bounty
Never more to go astray
The judge’ll have revenge today
On the wanted man

Oh Mama, I’m in fear for my life from the long arm of the law
Hangman is coming down from the gallows And I don’t have very long

The jig is up, the news is out
They finally found me
The renegade who had it made
Retrieved for a bounty
Never more to go astray
This'll be the end today
Of the wanted man
the wanted man
I don't have long,
No no
Ôi mẹ ơi con lo sợ cho đời con từ gọng kìm pháp luật
Cảnh sát đã đặt dấu chấm hết cho cuộc trốn chạy và con ở quá xa nhà
Ôi mẹ ơi con có thể nghe tiếng khóc của mẹ, mẹ sợ hãi và cô đơn
Người thi hành án treo cổ đang đi xuống từ giá treo và con không còn nhiều thời gian nữa

Vô vọng rồi tin tức đã truyền ra, cuối cùng chúng cũng tìm thấy con
Tên phản bội kẻ gây nên cơ sự này nhận được món tiền thưởng
Không còn gì nữa mà đi vào con đướng lầm lạc
Hôm nay sẽ là ngàn tàn của kẻ bị truy nã

Ôi mẹ ơi con đã chạy trốn suốt nhiều năm ròng
Và cái đầu con đáng giá cao
Cảnh sát nói bắt hắn còn sống hay đã chết
Mẹ ơi con có thể nghe tiếng mẹ khóc
Mẹ sợ hãi và cô đơn quá
Người treo cổ đang đi xuống từ giá treo
Và con không còn nhiều thời gian nữa

Vô vọng rồi tin tức đã truyền ra,
Cuối cùng chúng cũng tìm thấy con
Tên phản bội kẻ gây nên cơ sự này
Nhận được món tiền thưởng
Không còn gì nữa mà đi vào con đướng lầm lạc
Hôm nay quan toà sẽ trả được thù
Trên kẻ bị truy nã

Ôi mẹ ơi con lo sợ cho đời con từ gọng kìm pháp luật
Người thi hành án treo cổ đang đi xuống từ giá treo và con không còn nhiều thời gian nữa

Vô vọng rồi tin tức đã truyền ra,
Cuối cùng chúng cũng tìm thấy con
Tên phản bội kẻ gây nên cơ sự này
Nhận được món tiền thưởng
Không còn gì nữa mà đi vào con đướng lầm lạc
Hôm nay sẽ là ngày tàn
Của kẻ bị truy nã
Của kẻ bị truy nã
Con không còn n
 
×
Quay lại
Top