[Lyrics] Rejoice - Il Divo

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Where did I misplace my faith?
Where did I set it down?
Which one, the day that I forgot what this was all about?

And I came so close to throwing it all away,
But I'm taking it back again.
So come and rejoice,
Come and rejoice.

What was lost, is found.

Cual es el dia en que olvide
Mi fe y mi sentir,
Mi vida fue un sinvivir
La quiero compartir.

[translation:]
Which is the day in which I forgot my faith and my feel, my life was without-living i want to share it...


Llegue a pensar
Dejar todo y olvidar,
Pero vuelvo a empezar.

[translation:]
I started to think to leave everything and forget, but i return to begin.

So come and rejoice,
Come and rejoice.


And you don't even have to make a sound.

I feel it in your touch, you say it with your eyes.

What was lost, is found.

So come and rejoice,
Come and rejoice.
What was lost, is found.

What was lost, is found.
Tôi đã để lòng tin của mình nơi đâu ?
Tôi đã đặt nó ở đâu ?
Ngày nào, ngày mà tôi đã quên đi lòng tin là gì

Tôi bước đến thật gần để vứt bỏ mọi thứ
Nhưng tôi đang lấy lại chúng
Đến đây và tận hưởng niềm vui đi nào
Đến đây và tận hưởng niềm vui đi nào

Những điều đánh mất giờ đã tìm thấy

Ngày mà tôi tưởng mình đã quên đi
Lòng tin và cảm xúc của tôi
Cuộc sống của tôi thiếu đi sự sống
Tôi muốn chia sẻ điều đó

Tôi bắt đầu nghĩ rằng
Bỏ lại mọi thứ và quên đi hết
Nhưng tôi quay lại để bắt đầu


Đến đây và tận hưởng niềm vui đi nào
Đến đây và tận hưởng niềm vui đi nào

Bạn thậm chí còn không phải gây ra bất kì âm thanh nào

Tôi có thể cảm thấy qua cái khẽ chạm của bạn, điều đó thể hiện qua đôi mắt bạn

Những điều đánh mất giờ đã tìm thấy

Đến đây và tận hưởng niềm vui đi nào

Đến đây và tận hưởng niềm vui đi nào
Những điều đánh mất giờ đã tìm thấy

Những điều đánh mất giờ đã tìm thấy

 
×
Quay lại
Top