[Lyrics] Red Guitar - Kris Allen

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️It may not be the best one
It may not be like the rest of 'em
But she makes it sound so sweet
The melodies she makes it sing

On her red guitar
The color never fades away
No matter where she has it placed

And my life would change when I saw
The face of...
Of her red guitar

It's been through hell
Oh, the sound it makes
It takes me to some higher place
She doesn't have a clue
Oh, that I love to listen to...


Her red guitar, yeah
The color never fades away
No matter where she has it placed
And my life would change when I saw
The face of...
Of her red guitar
Of her red guitar

She plays it soft so only I can hear

The same old song
That she played last year
And it may not have all the strings
Oh, but she strums it beautifully

On her red guitar, yeah
Her red guitar, yeah
The color never fades away
No matter where she has it placed

And my life would change when I saw
The face of...
Of her red guitar
Of her red guitar
Of her red guitar
Có lẽ đó không phải là cái tốt nhất
Và có lẽ cũng không giống với những cái còn lại

Nhưng cô ấy đã làm cho nó trở nên ngọt ngào quá đỗi
Giai điệu em đã khiến tôi hát nên

Trên chiếc ghi ta đỏ của em
Màu sắc chẳng bao giờ nhạt phai
Dẫu em có đặt chỗ nào chăng nữa
Cuộc sống tôi sẽ đổi thay khi tôi nhìn thấy
Bề mặt...
Chiếc ghi ta của đỏ của em


Đã từng trải qua nơi địa ngục
Ôi, nó tạo nên âm thanh
Nó khiến tôi bay lên một nơi cao hơn
Em không bao giờ có một ý tưởng
Rằng tôi thích nghe nó biết bao...

Chiếc ghita đỏ của em, yeah
Màu sắc chẳng bao giờ phai nhạt
Dẫu em có đặt chỗ nào chăng nữa

Cuộc sống tôi sẽ thay đổi khi tôi nhìn thấy
Bề mặt ....
Chiếc ghi ta của đỏ của em
Chiếc ghi ta đỏ của em

Cô ấy chơi thật nhẹ nhàng nên chỉ mình tôi có thể nghe
Một bài hát xưa cũ
Mà em đã chơi năm ngoái
Và có lẽ nó không có đủ dây

Ôi, nhưng em đã gõ lên thật đẹp biết bao

Trên chiếc ghi ta đỏ của em, yeah
Chiếc ghi ta đỏ của em, yeah
Màu sắc chẳng bao giờ phai nhạt
Cho dẫu em có đặt nơi đâu
Cuộc sống tôi sẽ thay đổi khi tôi nhìn thấy
Bề mặt...
Chiếc ghi ta đỏ cua em

Chiếc ghi ta đỏ cua em
Chiếc ghi ta đỏ cua em

 
×
Quay lại
Top