[Lyrics] Real Love - Slaughter

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I lie awake in the morning light
No one to hold
Another sleepless night
'Cause it's over now that you've left me
Oh so lonely

Oh, I hear it calling
Oh, I hear it calling

Real love won't somebody show me
Real love isn't anyone true anymore
Real love won't somebody show me
Real love where are you

All through my lifeI've been feelin' down
Searchin' to find
I'm lost and not found
There's gotta be someone
Someone who understands me

Oh, I hear it calling
Oh, I hear it calling

Real love won't somebody show me
Real love isn't anyone true anymore
Real love won't somebody show me
Real love where are you

Oh, I hear it calling
Oh, can't you hear it calling

Real love won't somebody show me
Real love isn't anyone true anymore
Real love won't somebody show me
Real love where are y
Trằn trọc trong nắng mai
Không có ai ôm ấp
Lại một đêm mất ngủ
Vì đã chấm hết rồi...em đã bỏ tôi rồi
Ôi, thật cô đơn.

Ôi, tôi đang nghe tiếng gọi
Tôi đang nghe tiếng gọi
Của tình yêu thực sự.

Không ai cho trao tôi tình yêu thực sự
Không có ai là thực lòng nữa cả
Không ai trao tôi tình yêu thực sự
Tình yêu thực sự....mi ở đâu?

Suốt đời tôi, tôi luôn thấy thất vọng
Cố kiếm tìm
Lạc lối mà đâu ai thấy
Rồi sẽ có một ai
Ai đó sẽ hiểu tôi

Ôi, tôi đang nghe tiếng gọi
Tôi đang nghe tiếng gọi
Của tình yêu thực sự.

Không ai cho trao tôi tình yêu thực sự
Không có ai là thực lòng nữa cả
Không ai trao tôi tình yêu thực sự
Tình yêu thực sự....mi ở đâu?

Ôi, tôi đang nghe tiếng tình yêu gọi
Ôi, em không nghe thấy sao?

Không ai cho trao tôi tình yêu thực sự
Không có ai là thực lòng nữa cả
Không ai trao tôi tình yêu thực sự
Tình yêu thực sự....mi ở đâu? 
×
Top Bottom