[Lyrics] Ready To Run - Dixie Chicks

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Ready To Run


When the train rolls by
I'm gonna be ready this time
When the boy gets that look in his eye
I'm gonna be ready this time
When my momma said I look good in white
I'm gonna be ready this time

Oh yeah...
Ready, ready, ready, ready, ready to run
All I'm ready to do is have some fun
What's all this talk about love?

I feel the wind blow through my hair
I'm gonna be ready this time
I'll buy a ticket to anywhere
I'm gonna be ready this time
You see, it feels like I'm starting to care
(And) I'm gonna be ready this time (ready this time)

Oh yeah...
Ready, ready, ready, ready, ready to run
All I'm ready to do is have some fun
What's all this talk about love?

Ready To Run
Ready To Run

Oh...
Ready, ready, ready, ready, ready to run
All I'm ready to do is have some fun
What's all this talk about love?

Ready To Run
Ready To Run
Ready To Run
Ready To Run
Ready To Run
Ready To Run
Im Ready To Run

I'm ready
Oh, I'm ready to run
I'm ready
Ready To Run
Ready To Run
Khi đoàn tàu lăn bánh
Em sẽ sẵn sáng cho giờ khắc này
Khi chàng trai với cái nhìn trong mắt anh
Em sẽ sẵn sàng cho giờ khắc này
Khi mẹ em nói rằng trong em thật tuyệt với màu trắng
Em sẽ sẵn sáng cho giờ khắc này

Oh yeah
Sẵn sàng, sẵn sàng, sẵn sàng, sẵn sàng cho cuộc hành trình đi
Em đã sẵn sàng tất cả để được vui vẻ
Những điều này nói gì về tình yêu ?

Em cảm nhận ngọn gió khẽ luồn qua mái tóc
Em sẽ sẵn sàng cho giờ phút này
Em sẽ mua môt chiếc vé đến bất cứ đâu
Em sẽ sẵn sàng cho giờ phút này
Anh thấy đấy, em đã bắt đầu quan tâm
Và em sẽ sẵn sàng cho giờ phút này


Oh yeah
Sẵn sàng, sẵn sàng, sẵn sàng, sẵn sàng cho cuộc hành trình đi
Em đã sẵn sàng tất cả để được vui vẻ
Những điều này nói gì về tình yêu ?

Sẵn sàng cho cuộc hành trình đi
Sẵn sàng cho cuộc hành trình đi

Oh yeah
Sẵn sàng, sẵn sàng, sẵn sàng, sẵn sàng cho cuộc hành trình đi
Em đã sẵn sàng tất cả để được vui vẻ
Những điều này nói gì về tình yêu ?

Sẵn sàng cho cuộc hành trình đi
Sẵn sàng cho cuộc hành trình đi
Sẵn sàng cho cuộc hành trình đi
Sẵn sàng cho cuộc hành trình đi
Sẵn sàng cho cuộc hành trình đi
Sẵn sàng cho cuộc hành trình đi
Em đã sãn sằng cho cuộc hành trình

Em đã sẵn sàng
Ôi, em đã sẵn sàng cho cuộc hành trình
Em đã sẵn sàng
Sẵn sàng cho cuộc hành trình đi
Sẵn sàng cho cuộc hành trình đi 
×
Quay lại
Top