[Lyrics] Rainbow - Janice Vidal / 卫兰 / Vệ Lan

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Flippin' through the channels
can't seem to understand
Why so many children are losin' their mums and dads
I remember a time, there would be rainbows
Now we live in a time, with darker skies.

There was heavy rainfall down in Mississippi
People lost their families
to that endless storm
I remember days, there would be freedom
Let it be today, show the way

It doesnt matter what colour
or whereabouts you are
This world that we have, is for everyone
So don't you give up
We'll pass the test of time
caz I can't make it through
Without you.

Snowy is the weather, down in Chicago
I guess the world is changin
Even faster than me and you
I remember a spring, there would be flowers
Bring me back again, lord wont you please.

It doesnt matter what colour
or whereabouts you are
This world that we have, is for everyone
So don't you give up
We'll pass the test of time
caz I can't make it through
Without you.

It doesnt matter what colour
or how rich you are
This world that we have, is for everyone
So don't let it down
We'll pass the test of time
caz I can't make it through
Without you.

Flippin through the channels
I see a broken man
Through his devastation
He still smiles through the broken glass
Cause he knows its time,
we are part of something
Something beautiful, I see the light.
Nhìn lướt qua kênh truyền hình
Dường như chẳng thể hiểu
Tại sao rất nhiều trẻ thơ lại mất bố và mẹ
Tôi nhớ có lúc, còn có những chiếc cầu vồng rực rỡ
Và bây giờ trong cuộc sống, chỉ còn lại màn đêm đen kịt

Cơn mưa rào nặng nề rơi trên dòng sông Mississippi
Những người mất đi gia đình
trong cơn bão giông không ngớt
Tôi nhớ những ngày, đã có nền tự do
Hãy để nó là ngày hôm nay, hãy vẽ ra lối đi

Màu gì không quan trọng
hay bạn đến từ đâu
Hành tinh này mà chúng ta có, là dành cho mỗi người
Nên bạn đừng từ bỏ
Chúng ta sẽ vượt qua được thử thách của thời gian
Vì tôi chẳng thể làm đến cùng
Khi thiếu bạn.

Mùa đông đầy tuyết, phủ khắp Chicago
Tôi đoán hẳn là cả thế giới đang đổi thay
Nhanh hơn cả bạn và tôi
Tôi nhớ mùa xuân đó, còn có những bông hoa
Hãy đưa tôi trở lại, Chúa ơi, ngài không bằng lòng sao?

Màu gì không quan trọng
hay bạn đến từ đâu
Hành tinh này mà chúng ta có, là dành cho mỗi người
Nên bạn đừng từ bỏ
Chúng ta sẽ vượt qua được thử thách của thời gian
Vì tôi chẳng thể làm đến cùng
Khi thiếu bạn.

Màu gì không quan trọng
hay bạn giàu có bao nhiêu
Hành tinh này mà chúng ta có, là dành cho mỗi người
Nên bạn đừng từ bỏ
Chúng ta sẽ vượt qua được thử thách của thời gian
Vì tôi chẳng thể làm đến cùng
Khi thiếu bạn.

Nhìn lướt qua kênh truyền hình
Tôi thấy một người đàn ông đau khổ tuyệt vọng
Qua sự tàn phá của anh ấy
Anh ấy vẫn cười qua mặt kính vỡ
Vì anh biết thời gian
chúng ta là một phần của điều gì đó...
Một điều gì đó xinh đẹp
Tôi nhìn thấy ánh sáng.
 
×
Top Bottom