[Lyrics] Rain In December - Bosson

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️There are things that I regret
There are things I can't forget
There are things that believe
Through the hints that I receive
I'm not giving up not yet....

So many things I wanna say
But words are getting in my way

So many things I wanna do
I can make it up to you
I believe we'll find a way

Cause
Sometimes it rains in december
(we all know that)
Sometimes the snow falls in june
(Don't you know that)

Although it hurts to remember
Our fall in september
I know that I'll never surrender....

Can I get it through to you
In spite the stupid things I do
I never meant to say those words
Wanna see you though it hurts
Wish that we could talk it through


I try to call you on the phone
Just to see if you're at home
I try to find the words to say
How I miss you everyday
Baby please pick up the phone....

Cause
Sometimes it rains in december..
(we all know that)

Sometimes the snow falls in june
(Don't you know that)
Although it hurts to remember
Our fall in september
I know that I'll never surrender....

Sometimes it rains in december
(we all know that)
Sometimes the snow falls in june

(Don't you know that)
Although it hurts to remember
Our fall in september
I know that I'll never surrender....

Sometimes it rains in december
Sometimes the snow falls in june
Although it hurts to remember
Our fall in september

I know that I'll never surrender....

Sometimes it rains in december
(Sometimes it rains)
Sometimes the snow falls in june
(Sometimes the snow falls in june)
Although it hurts to remember
Our fall in september
I know that I'll never surrender....

I'll never surrender....
I'll never surrender....
I'll never surrender....
Anh tiếc nuối nhiều thứ
Anh không thể quên nhiều điều
Anh tin vào nhiều lẽ
Trong suốt những gợi ý mà anh nhận được

Anh vẫn chưa bỏ cuộc

Anh muốn nói nhiều điều
Nhưng những lời lẽ cứ ập đến
Có quá nhiều thứ anh muốn làm
Anh có thể đền bù cho em
Anh tin rằng chúng ta sẽ tìm ra một con đường

Vì lẽ
Đôi lúc tháng mười hai đổ mưa

(chúng ta đều biết rằng)
Đôi khi, tháng sáu tuyết rơi
(em không biết sao)
Dẫu cho thật đau đớn khi nhớ lại
Mùa thu của chúng ta sẽ đến vào tháng chín
Anh biết rằng anh sẽ không bao giờ từ bỏ

Anh có thể cùng vượt qua mọi thứ cùng em không?
Cho dẫu anh đã làm những điều ngu ngốc

Anh không bao giờ muốn nói những lời ấy
Muốn nhìn thấy gương mặt em dù cho anh có cảm thấy đau đớn
Ước chi chúng ta có thể nói rằng mọi thứ đã qua

Anh cố gắng gọi cho em
Chỉ để biết rằng em đang ở nhà
Anh cố gắng tìm lời để nói cho em hiểu
Rằng mỗi ngày anh nhớ em đến thế nào
Em yêu, hãy nhấc máy nào em…


Vì lẽ
Đôi lúc tháng chín đổ mưa
(chúng ta đều biết rằng)
Đôi khi, tháng sáu tuyết rơi
(em không biết sao)
Dẫu cho thật đau đớn khi nhớ lại
Mùa thu của chúng ta sẽ đến vào tháng chín
Anh biết rằng anh sẽ không bao giờ từ bỏ


Đôi lúc tháng mười hai đổ mưa
(chúng ta đều biết rằng)
Đôi khi, tháng sáu tuyết rơi
(em không biết sao)
Dẫu cho thật đau đớn khi nhớ lại
Mùa thu của chúng ta sẽ đến vào tháng chín
Anh biết rằng anh sẽ không bao giờ từ bỏ

Đôi lúc tháng mười hai đổ mưa

(chúng ta đều biết rằng)
Đôi khi, tháng sáu tuyết rơi
(em không biết sao)
Dẫu cho thật đau đớn khi nhớ lại
Mùa thu của chúng ta sẽ đến vào tháng chín
Anh biết rằng anh sẽ không bao giờ từ bỏ

Đôi lúc tháng mươi hai đổ mưa
(chúng ta đều biết rằng)

Đôi khi, tháng sáu tuyết rơi
(em không biết sao)
Dẫu cho thật đau đớn khi nhớ lại
Mùa thu của chúng ta sẽ đến vào tháng chín
Anh biết rằng anh sẽ không bao giờ từ bỏ
Anh sẽ không bao giơ từ bỏ
Anh sẽ không bao giơ từ bỏ
Anh sẽ không bao giơ từ bỏ

 
×
Top Bottom