[Lyrics] Rain - Breaking Benjamin

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Take a photograph,
It'll be the last,
Not a dollar or a crowd could ever keep me here,

I don't have a past
I just have a chance,
Not a family or honest plea remains to say,

Rain rain go away,
Come again another day,
All the world is waiting for the sun.

Is it you I want,
Or just the notion
Of a heart to wrap around so I can find my way around

Safe to say from here,
Your getting closer now,
We are never sad cause we are not allowed to be

Rain rain go away,
Come again another day,
All the world is waiting for the sun.

Rain rain go away,
Come again another day,
All the world is waiting for the sun.

To lie here under you,
Is all that I could ever do,
To lie here under you is all,
To lie here under you is all that i could ever do,
To lie here under you is all,

Rain rain go away,
Come again another day,
All the world is waiting for the sun.

Rain rain go away,
Come again another day,
All the world is waiting for the sun,
All the world is waiting for the sun,
All the world is waiting for the sun.
Chụp một tấm hình
Sẽ là tấm cuối cùng
Không một tờ đô-la hay một đám đông nào có thể giữ anh lại nơi đây

Anh chẳng có quá khứ
Anh chỉ có một cơ hội
Không một gia đình hay một cái cớ xứng đáng nào để nói cả

Mưa ơi, mưa ơi, hãy đi đi
Hãy đến vào một ngày khác nhé
Cả thế gian đang trông chờ vầng thái dương

Có phải em là điều anh muốn?
Hay chỉ là ý niệm?
Âp ủ bởi một trái tim, cho anh có thể tìm được con đường đi


Thật an toàn để nói từ đây
Giờ em đang gần anh hơn
Chúng ta sẽ không bao giờ buồn, vì mình không được chấp nhận để tồn tại

Mưa ơi, mưa ơi, hãy đi đi
Hãy đến vào một ngày khác nhé
Cả thế gian đang trông chờ vầng thái dương

Mưa ơi, mưa ơi, hãy đi đi
Hãy đến vào một ngày khác nhé
Cả thế gian đang trông chờ vầng thái dương

Nằm đây, bên dưới mưa
Là tất cả những gì ta từng có thể làm
Nằm đây, bên dưới mưa là tất cả những gì ta từng có thể làm
Nằm đây, bên dưới mưa là tất cả

Mưa ơi, mưa ơi, hãy đi đi
Hãy đến vào một ngày khác nhé
Cả thế gian đang trông chờ vầng thái dương

Mưa ơi, mưa ơi, hãy đi đi
Hãy đến vào một ngày khác nhé
Cả thế gian đang trông chờ vầng thái dương x4
 
×
Quay lại
Top