[Lyrics] Rain - Anthony Callea

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I remember when we met,
before I was invisible.
I thought I'd play it hard to get,
pretend I'm unapproachable.
But somebody else came along and
Took all the chances that I missed.
Stuck on the sideline I keep thinking 'there she goes'...

Falling like rain...
No, I don't get to hold her tonight.
Falling like rain...
I was pushed to the back of the line.
'Cause even though I need her love and crave her touch,
I guess I wasn't fast enough.
She's falling like rain,
Just not for me.
Not for me, no, no...

Why I took the longest road
I'll have to plead insanity.
It's like my pride put on a show
And didn't sell a single seat.
While I was talking in riddles,
Somebody else made perfect sense.
Stuck on the outside I keep thinking 'there she goes'...

Falling like rain...
No, I don't get to hold her tonight.
Falling like rain...
I was pushed to the back of the line.
'Cause even though I need her love and crave her touch,
I guess I wasn't fast enough.
She's falling like rain,
Just not for me.
Just not for me.

What do you do, what do you say
when the best thing has passed you by?
Where do you go, how do you know,
if she'll come back another time?

(She's falling like rain)
Falling like rain...
(She's falling like rain)
Ooh oh oh...
(She's falling like rain)
Falling like rain...
(She's falling)
She's falling...
(She's falling like)
Rain...
(No I dont get to hold her tonight)
Won't get to hold her...
(Falling like rain)
Falling like rain...
(I was pushed to the back of the line)
Pushed to the back of the line.
(Cause even though I need her love)
Need her love...
(and crave her touch)
I guess I wasn't fast enough.
(She's falling like rain)
Just not for me.
She's falling like rain...
Mưa

Anh nhớ lúc chúng ta gặp nhau
Trước khi anh trở thành vô hình
Anh nghĩ anh đã làm cao
Giả vờ rằng anh là một thằng khó gần
Nhưng có ai đó đã xuất hiện
Lấy đi hết tất cả cơ hội anh đã bỏ qua
Đứng ngoài cuộc
Tôi nghĩ cô ấy đi rồi

Chợt đến như mưa
Không, tôi không định ôm cô ấy tối nay
Chợt đến như mưa
Tôi bị đẩy ra phía sau làn đường
Dù tôi cần tình yêu thương và khao khát hình bóng của cô ấy
Chắc rằng tôi không đủ nhanh
Cô ấy chợt đến như mưa
Điều này không dành cho tôi, không phải cho tôi

Sao anh chọn con đường dài nhất
Anh sẽ phải giả điên
Giống như lòng kiêu hãnh của anh bị đem ra diễn trò
Và chẳng bán được một ghế đơn
Trong khi anh nói những lời khó hiểu
Ai đó đã làm nên điều tuyệt vời
Đứng ngoài kia
Tôi nghĩ cô ấy đi rồi

Bạn khoẻ không?
Bạn nói gì vậy?
Khi điều tốt đẹp nhất lặng lẽ trôi qua đời bạn
Bạn đi đâu?
Sao bạn biết được?
Nếu cô ấy đến vào dịp khác

Cô ấy chợt đến như mưa-chợt đến như mưa
Cô ấy chợt đến như mưa
Cô ấy chợt đến như mưa-chợt đến như mưa
Cô ấy chợt đến như mưa-cô ấy chợt đến
Cô ấy chợt đến như mưa


 
×
Quay lại
Top