[Lyrics] Predictable (Chờ bản dịch lại) - Good Charlotte

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Something isn't right
I can feel it again feel it again
This isn't the first time
That you left me waiting
Sad excuses and false hopes high
I saw this coming still I don't know why
I let you in

I knew it all along
You're so predictable
I knew something would go wrong (something's always wrong)
So you don't have to call
Or say anything at all
You're so predictable (so predictable)

So take your empty words your broken promises
And all the time you stole cause I am done with this
I can give it away give it away
I'm doin everything I should of
And now I'm makin a change
I'm living the day
I'm giving back what you gave me
I don't need anything

I knew it all along
You're so predictable
I knew something would go wrong (something's always wrong)
So you don't have to call
Or say anything at all
You're so predictable (so predictable)

(shouted)
Everywhere I go
Everyone I meet
Every time I try to fall in love
They all want to know why I'm so broken
Why am I so cold?
Why I'm so hard inside?
Why am I scared?
What am I afraid of?
I don't even know
This story's never had an end
I've been waiting
I've been searching
I've been hoping
I've been dreaming you would come back
But I know the ending of this story
You're never coming back
Never..never..never..never.....[echo].....

I knew it all along
You're so predictable
I knew something would go wrong (something's always wrong)
So you don't have to call
Or say anything at all
You're so predictable (so predictable)

Everywhere I go for the rest of my life (so predictable)
Everyone that I love
Everyone I care about
They're all gonna wanna know what's wrong with me (so predictable)
And I know what it is
I'm ending this right now..
Điều gì đó không ổn
Tôi có thể cảm thấy nó,lần nữa
Không phải lần đầu tiên em để tôi phải đợi
Những lí do buồn
Những hy vọng lầm sai
Anh thấy chúng tiếp diễn
Nhưng chẳng hiểu sao
Anh để em dối lừa

Anh biết tất cả
Em thật dễ đoán
Anh biết điều gì đo không phải
(Điều gì đó luôn sai)
Vậy nên em chẳng cần gọi
Hay nói gì
Em thật dễ đoán

Hãy mang đi nhưng lời sáo rỗng
Những ước hẹn không thành
Và quãng thời gian em đánh căp của anh
Bởi anh đã chán ngấy
Anh có thể vứt hết
Anh đang làm mọi điều anh phải làm
Để giờ đây anh đang sửa đổi
Tận hưởng cuộc sống
Trả lại những gì em trao anh
Chẳng cần gì

Anh biết tất cả
Em thật dễ đoán
Anh biết điều gì đo không phải
(Điều gì đó luôn sai)
Vậy nên em chẳng cần gọi
Hay nói gì
Em thật dễ đoán

Mọi nơi anh đi
Mọi người anh gặp
Mọi lần anh cố yêu
Tất cả muốn biết sao anh ngã gục
Tại sao anh thật lạnh lẽo
Tại sao anh chai cứng trong tim
Tại sao anh sợ hãi
Điều gì khiến anh lo?
Anh không biết rằng
Câu chuyện này không bao giờ kết thúc
Anh đã chờ
Anh đã kiếm
Đã hy vọng
Và đã mơ em sẽ quay về
Giờ anh biết hồi kết là gì
Em sẽ không quay lại
Không bao giờ không bao giờ

Anh biết tất cả
Em thật dễ đoán
Anh biết điều gì đo không phải
(Điều gì đó luôn sai)
Vậy nên em chẳng cần gọi
Hay nói gì
Em thật dễ đoán

Những nơi anh đi cho phần cuối của đời anh
Ngững người con gái anh yêu
Những con người anh quan tâm tới
Tất cả đều muốn biết
Điều gì xảy đến với anh
Và rồi anh đã biết nó là gì
Và anh sẽ chấm dứt,lúc này đây

 
×
Top Bottom