[Lyrics] Praying For Time - Carrie Underwood

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532These are the days of the open hand
They will not be the last
Look around now

These are the days of the
beggars and the choosers
This is the year of the hungry man
Whose place is in the past
Hand in hand with ignorance
and legitimate excuses

The rich declare themselves poor
And most of us are not sure
If we have too much but we’ll take our chances
‘Cause God stopped keeping score

I guess somewhere along the way
He must have let us all out to play
And turned his back
And all God’s children
Crept out the back door
And it's hard to love
There's so much to hate
Hanging onto hope
When there is no hope to speak of
And the wounded skies above
Say it's much too late
Oh maybe we should all be praying for time

This is the year of the empty hand
Oh you hold onto what you can
And charity is a coat you wear twice a year

These are the days of the guilty man
The television takes a stand
And you find that what was over there
Is over here
So you scream from behind your door
Say what's mine is mine and not yours
I may have too much
But I’ll take my chances cause
God stopped keeping score
And you’ll cling to the things they sold you
Did you cover your eyes when they told you
That he can't come back
‘Cause he has no children
to come back for

And it's hard to love when
there's so much to hate
And hanging onto hope
When there is no hope to speak of
And the wounded skies above
Say it's much, much too late
Mm, well maybe we should all
be praying for time.


Đây là thời kì của vòng tay rộng mở
Chúng sẽ chẳng là cuối cùng
Giờ hãy nhìn quanh

Đây là thời kì của
Ăn mày và những kẻ kén chọn
Đây là năm của kẻ đói
Nơi của ai đó trong quá khứ
Tay trong tay với sự ngu dốt
và sự bỏ qua hợp lý

Kẻ giàu tỏ ra nghèo nàn
Và tất cả họ không chắc chắn được
Nếu chúng ta có nhiều nhưng sẽ đón nhận cơ hội
Vì Chúa không ghi nợ

Tôi đoán đâu đó dọc con đường
Ngài phải bỏ chúng ta ra ngoài để đùa giỡn
và quay lưng lại
Và những đứa trẻ của ngài
bò ra ngoài đường
và thật khó để yêu thương
Quá nhiều điều ghét bỏ
Đeo bám hy vọng
Khi chẳng có hy vọng nào được thốt lên
và bầu trời thương tích trên cao
nói rằng trễ quá rồi
có thể chúng ta nên cầu nguyện cho thời kỳ này

Đây là năm của bàn tay trắng
bạn nắm giữ điều bạn có thể
và sự từ bi là chiếc áo bạn mặc 2 lần 1 năm

Đây là thời kì của kẻ tội lỗi
Chiếc ti-vi giữ một chỗ đứng
và bạn nhận ra cái gì ở đó
là ở đây
Vậy bạn gào thét từ sau cửa
cái gì của tao thì không phải của mày
Tôi có thể có quá nhiều
Nhưng sẽ đón nhận cơ hội của mình vì
Chúa không ghi nợ
Bạn bám víu vào những điều họ đã lừa lọc
Bạn có che mắt lại khi họ nói
Rằng ngài ko thể quay trở lại
Vì không có con cháu
để phải trở về

và thật khó để yêu thương khi mà
Quá nhiều điều ghét bỏ
Đeo bám hy vọng
Khi chẳng có hy vọng nào được thốt lên
và bầu trời thương tích trên cao
nói rằng trễ quá rồi
Có thể ta nên cầu nguyện cho thời kì này

 
×
Quay lại
Top