[Lyrics] Playing God - Paramore

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Can't make my own decisions or make any with precision
Well, maybe you should tie me up so I don't go where you don't want me
You say that I've been changing, that I'm not just simply aging
Yeah, how could that be logical?
Just keep on cramming ideas down my throat

Wo-o-o-ho-oh

You don't have to believe me

But the way I, way I see it
Next time you point a finger
I might have to bend it back
Or break it, break it off
Next time you point a finger... I'll point you to the mirror

If God's the game that you're playing
Well, we must get more acquainted
Because it has to be so lonely... to be the only one who's holy

It's just my humble opinion, but it's one that I believe in
You don't deserve a point of view, if the only thing you see is you

Wo-o-o-ho-oh

You don't have to believe me
But the way I, way I see it
Next time you point a finger
I might have to bend it back
Or break it, break it off

Next time you point a finger... I'll point you to the mirror

This is the last second chance
(I'll point you to the mirror)
I'm half as good as it gets
(I'll point you to the mirror)
I'm on both sides of the fence
(I'll point you to the mirror)
Without a hint of regret... I'll hold you to it


I know you don't believe me
But the way I, way I see it
Next time you point a finger
I might have to bend it back
Or break it, break it off
Next time you point a finger... I'll point you to the mirror

I know you won't believe me
But the way I, way I see it

Next time you point a finger
I might have to bend it back
Or break it, break it off
Next time you point a finger... I'll point you to the mirror
Tôi chẳng thể nào tự đưa ra quyết định hay tự làm điều gì đúng đắn à?
Ờ, vậy thì bạn nên trói tôi lại vậy tôi sẽ không đi đến những nơi bạn không muốn tôi tới
Bạn nói rằng tôi đang thay đổi, thay đổi chứ không phải đơn thuần là già đi
Ờ, sao mà điều đó hợp lí được nhỉ?

Bạn cứ tiếp tục cố nhét những cục tư tưởng ấy xuống cuống họng tôi đi

Bạn không cần phải tin tôi,
Nhưng tôi thấy thế này, là tôi thấy thế nhé
Lần sau khi bạn muốn chỉ trỏ
Tôi sẽ gập ngón tay bạn
Hay bẻ gãy nó, cắn nát nó
Lần sau khi bạn muốn xỉa xói... Tôi sẽ dẫn bạn lại trước kiếng, tha hồ mà xỉa

Nếu "ông Trời" chính là cái trò bạn đang chơi

Vậy thì, tụi mình phải đi làm quen nhiều hơn
Vì chắc chắn sẽ rất lẻ loi... khi muốn làm người duy nhất độc tài
Đó chỉ là ý kiến hèn mọn của tôi thôi, nhưng là điều tôi tin chắc
Bạn không xứng có được một chỗ đứng nhìn ngắm thế giới này, nếu thứ duy nhất bạn thấy là chính bản thân bạn

Bạn không cần phải tin tôi,
Nhưng tôi thấy thế này, là tôi thấy thế nhé
Lần sau khi bạn muốn chỉ trỏ
Tôi sẽ gập ngón tay bạn

Hay bẻ gãy nó, cắn nát nó
Lần sau khi bạn muốn xỉa xói... Tôi sẽ dẫn bạn lại trước kiếng, tha hồ mà xỉa

Đây là một cơ hội cuối cùng nữa thôi
(Tôi sẽ dẫn bạn lại trước kiếng)
Tôi gần như đã sống trọn vẹn
(Tôi sẽ dẫn bạn lại trước kiếng)
Tôi luôn nhìn mọi thứ cả hai mặt tốt xấu
(Tôi sẽ dẫn bạn lại trước kiếng)

Sống không chút hối hận... Tôi sẽ giúp bạn cũng được như thế

Tôi biết bạn không tin tôi đâu,
Nhưng tôi thấy thế này, là tôi thấy thế nhé
Lần sau khi bạn muốn chỉ trỏ
Tôi sẽ gập ngón tay bạn
Hay bẻ gãy nó, cắn nát nó
Lần sau khi bạn muốn xỉa xói... Tôi sẽ dẫn bạn lại trước kiếng, tha hồ mà xỉa

Tôi biết bạn không tin tôi đâu,

Nhưng tôi thấy thế này, là tôi thấy thế nhé
Lần sau khi bạn muốn chỉ trỏ
Tôi sẽ gập ngón tay bạn
Hay bẻ gãy nó, cắn nát nó
Lần sau khi bạn muốn xỉa xói... Tôi sẽ dẫn bạn lại trước kiếng, tha hồ mà xỉa

 

×
Quay lại
Top