[Lyrics] Play It Loud - Black Eyed Peas

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I pledge my alligance,
To rhythm and sound.
Music is my medicine,
Let the rhythm Pound

And play it loud, baby play it loud
Play it loud, Baby play it loud
Rock the crowd, Baby rock the crowd
And play it loud, baby play it loud

I found a love,
It's in the music
Drop all your guns,
Drop all that bullshit.
We come to learn
Inside the instruments.

John Lennon, Bob Marley are my presidents.
The sound of trumpets wake up people laying down,
The drum and volume playin gonna shake the ground
The violins will pick you up when you are down
The melody will spin around and around.

And whos going to stop us?
Whos going to stop us from rocking with a sound?
Whos going to stop us, whos going to stop us
From b-b-breaking it down?
Come on play it loud, baby play it loud.
Play it loud, Baby play it loud
Rock the crowd, Baby rock the crowd
And rock the crowd, Baby play it loud.

Hot beats coming from the city streets,
MP3s via internet from overseas
DJ's playing, you dance to 'em
Swaying, staying up
All night, zombie life
I'll be your delight, Oh.
The sound of trumpets wake up people laying down, Oh
The drum and volume playin gonna shake the ground, Oh
The violins will pick you up when you are down, Oh
The melody will spin around and around.

And whos going to stop us?
Whos going to stop us from rocking with a sound?
Whos going to stop us, whos going to stop us
From b-b-breaking it down?
Play it loud, baby play it loud.
Play it loud, Baby play it loud
Rock the crowd, Baby rock the crowd
And play it loud, Baby play it loud.

I pledge my alligance.
To rhythm and sound.
Tôi hứa với lòng trung thành
Với nhịp điệu và âm thanh
Âm nhạc là liều thuốc của tôi,
Hãy để giai điệu rộn ràng lên nào

Và hãy chơi nhạc lớn lên, em ơi chơi lớn lên nào
Chơi lớn lên, em ơi chơi lớn lên
Làm sôi động đám đông, em ơi làm sôi đông đám đông
Và hãy chơi nhạc lớn lên, em ơi chơi lớn lên nào

Tôi tìm thấy tình yêu,
Nó ở trong âm nhạc
Hãy vứt bỏ tất cả vũ khí xuống,
Vứt bỏ những thứ vớ vẩn.
Ta đến đây để tìm hiểu
Những thứ bên trong những nhac cụ.

John Lennon, Bob Marley là ông chủ của tôi.
Âm thanh của kèn đánh thức những ai đang gục xuống
Trống và âm lượng sẽ rung chuyển mặt đất
Đàn violon sẽ giúp bạn phấn chấn khi bạn suy sụp
Những giai điệu sẽ quay vòng quanh bạn

Và ai sẽ ngăn chúng ta được.
Ai sẽ ngăn chúng ta lắc lư với âm nhạc đây?
Ai sẽ ngăn chúng ta được, ai sẽ ngăn chúng ta cuồng say nhảy múa đây?
Nào, hãy chơi nhạc lớn lên, em ơi chơi lớn lên
Chơi lớn lên, em ơi chơi lớn lên
Làm sôi đông đám đông, em ơi làm sôi đông đám đông
Và chơi nó lớn lên, bé ơi chơi lớn lên

Nhịp dập nóng bỏng đến từ đường phố,
MP3 thông qua internet từ nước ngoài
DJ đang chơi nhạc, và bạn nhảy theo họ
Lắc lư, thâu đêm
Mọi đêm, cuộc sống thác loạn
Tôi sẽ là sự vui thích của bạn, ồ.
Âm thanh của kèn đánh thức những ai đang gục xuống
Trống và âm lượng sẽ rung chuyển mặt đất
Đàn violon sẽ giúp bạn phấn chấn khi bạn suy sụp
Những giai điệu sẽ quay vòng quanh bạn

Và ai sẽ ngăn chúng ta được.
Ai sẽ ngăn chúng ta lắc lư với âm nhạc đây?
Ai sẽ ngăn chúng ta được, ai sẽ ngăn chúng ta cuồng say nhảy múa đây?
Nào, hãy chơi nhạc lớn lên, em ơi chơi lớn lên
Chơi lớn lên, em ơi chơi lớn lên
Làm sôi đông đám đông, em ơi làm sôi đông đám đông
Và chơi nó lớn lên, bé ơi chơi lớn lên

Tôi hứa với lòng trung thành
Với nhịp điệu và âm thanh

 
×
Quay lại
Top