[Lyrics] Plain Jane - Unknown

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I Know what it's like
To be alone
To wait for hours by the telephone
I know i was plain jane
But doesn't mean
That i can't follow my dream
I know i'm waiting for a while
Sometimes i try
To see the light.
I stare at the ceiling and wonder why
I know i was lonely
Not the only one
Who's ever felt this way before
Seems like i was always waiting for a while
For once in my life
Why can't it be me
And when you to close your eyes
And you dream
I know that i've tried
To hold this inside
But i can't go on without you
In my life
For once in my life
Why can't it be me
And when you close your eyes
And you dream
I know that i've tried
To hold this inside
But i can't go on without you
In my life
For once in my life ( for once in my life)
Why can't it be me ( why can't it be me)
And when you close your eyes
And you dream
I know that i've tried
To hold this inside
But i can't go on without you
In my life
Em biết điều đó là thế nào
Phải cô đơn
Phải đợi hàng giờ bên điện thoại
Em biết là là đứa tầm trung bình
Nhưng không có lẽ
Rằng em không thể theo đuổi điều mình mơ ước
Em biết, em chỉ luôn chờ đợi thôi
Đôi lúc em cố gắng
Để nhìn ra ánh sáng cuối đường
Em chăm chăm nhìn vào trần nhà và tự hỏi tại sao
Em biết em chỉ có một mình
Chẳng phải là kẻ duy nhất
Có cảm giác này trước đó
Có vẻ như em chỉ luôn đợi chờ thôi
Chỉ một lần thôi trong đời em
Sao không thể là em chứ
Và khi anh khép mắt lại
Hãy cứ mơ đi anh nhé
Em biết rằng em đã cố
Để kìm nén điều này lại
Nhưng em chẳng thể sống tiếp nếu thiếu anh
Trong cuộc đời này
Chỉ một lần thôi trong đời em
Sao không thể là em chứ
Và khi anh khép mắt lại
Hãy cứ mơ đi anh nhé
Em biết rằng em đã cố
Để kìm nén điều này lại
Nhưng em chẳng thể sống tiếp nếu thiếu anh
Trong cuộc đời này
Chỉ một lần thôi trong đời em( chỉ một lần trong thôi trong đời em)
Sao không thể là em chứ( sao không thể là em chứ)
Và khi anh khép mắt lại
Hãy cứ mơ đi anh nhé
Em biết rằng em đã cố
Để kìm nén điều này lại
Nhưng em chẳng thể sống tiếp nếu thiếu anh
Trong cuộc đời này

 
×
Quay lại
Top