[Lyrics] Pink - Aerosmith

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Pink-Aerosmith

Pink it's my new obsession
Pink it's not even a question,
Pink on the lips of your lover, 'cause
Pink is the love you discover

Pink as the bing on your cherry
Pink 'cause you are so very
Pink it's the color of passion
'Cause today it just goes with the fashion

Pink it was love at first sight
Pink when I turn out the light, and
Pink gets me high as a kite
And I think everything is going to be all right
No matter what we do tonight

You could be my flamingo
'Coz pink is the new kinda lingo
Pink like a deco umbrella
It's kink - but you don't ever tell her

Pink it was love at first sight, and
Pink when I turn out the light
Pink gets me high as a kite
And I think everything is going to be all right
No matter what we do tonight

I want to be your lover
I wanna wrap you in rubber
As pink as the sheets that we lay on
Pink it's my favorite crayon, yeah

Pink it was love at first sight
Pink when I turn out the light
Pink it's like red but not quite
And I think everything is going to be all right
No matter what we do tonight


màu hồng - Aerosmith

màu hồng, nó là sự ám ảnh mới của tôi
màu hồng, nó thậm chí không phải là 1 câu hỏi
màu hồng trên đôi môi của người yêu bạn
màu hồng là tình yêu mà bạn khám phá

màu hông như bãi thải trên.......
màu hồng vì bạn như thế là rất
màu hồng nó có cảm xúc mạnh mẽ của nó
vì ngày nay, nó chỉ đi với thời trang, kiểu cách

màu hồng, nó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên
khi tôi quay ở ngoài ánh sáng, và..
mà màu hồng làm tôi cao như 1 cái diều
và tôi nghĩ rằng tất cả mọi thứ đều đúng
ko có vấn đề nào cho chúng tôi vào tối nay

bạn cò thể là con chim hồng hạc của tôi
vì màu hồng là chiếc xe lingo moi cừng
màu hống như 1 ô deco
nó hồng - nhưng bạn ko bao giờ nói với cô ấy

màu hồng, nó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên
khi tôi quay ở ngoài ánh sáng, và..
mà màu hồng làm tôi cao như 1 cái diều
và tôi nghĩ rằng tất cả mọi thứ đều đúng
ko có vấn đề nào cho chúng tôi vào tối nay

tôi muốn là người yêu của bạn
tôi muốn bọc bạn trong cao su
như màu hồng như những tờ mà chúng tôi tiếp tục xếp
màu hồng, chì màu ưa thick của tôi, yeah

màu hồng, nó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên
khi tôi quay ở ngoài ánh sáng, và..
mà màu hồng làm tôi cao như 1 cái diều
và tôi nghĩ rằng tất cả mọi thứ đều đúng
ko có vấn đề nào cho chúng tôi vào tối nay 
×
Top Bottom