[Lyrics] Pictures - Hanson

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️







Whoa oh yeah
I've seen pictures

Well I saw you just the other day
And I could not help but look your way
I say you've just got this special look
That has got me completely hooked

Ow


Pictures on the wall
Pictures everywhere
Pictures on the wall
Everywhere I stare
Pictures on the wall
The ceiling and the floor
I'm in a metal room
And I cannot find the door


Will this feeling ever go away?
Or will this feeling stay?
Will this feeling ever go away?
'Cause I can't live the rest of my life this way

Pictures on the wall
(C'mon)
Pictures everywhere
Pictures on the wall

(C'mon c'mon)
Everywhere I stare
Pictures on the wall
(C'mon c'mon)
The ceiling and the floor
I'm in a metal room and I cannot find the door

I see your face in the clouds in the sky
I see your face before my eyes, yeah

I see your face everywhere
And now I don't know what to do
Oh oh

Pictures on the wall
Pictures everywhere
Pictures on the wall
Everywhere I stare
Pictures on the wall

The ceiling and the floor
I'm in a metal room
And I cannot find the door

Whoa pictures...
Whoa oh yeah
Tôi đã nhìn thấy những bức tranh

Phải tôi đã thấy em vào ngày khác

Và tôi chẳng thể nào không dõi theo cái cách của em
Tôi nói rồi em chỉ cần có cái nhìn đặc biệt này
Nó hoàn toàn đã ám ảnh lấy tôi

Ow

Những bức tranh trên tường
Những bức tranh ở khắp mọi nơi
Những bức tranh trên tường
Mọi nơi tôi đều chăm chú đến

Những bức tranh trên tường
Trần và sàn nhà
Tôi đang trong một căn phong kim loại
Và tôi không thể tìm thấy cửa ra vào

Cảm giác này bao giờ sẽ biến mất?
Hay cảm giác này sẽ ở lại?
Cảm giác này bao giờ sẽ biến mất?
Vì tôi chẳng thể sống cuộc sống thoải mái theo cách này


Những bức tranh trên tường
(Nào!)
Những bức tranh ở khắp mọi nơi
Những bức tranh trên tường
(Nào!)
Mọi nơi tôi đều chăm chú đến
Những bức tranh trên tường
(Nào!)

Trần và sàn nhà
Tôi đang trong một căn phong kim loại
Và tôi không thể tìm thấy cửa ra vào

Tôi thấy khuôn mặt em nơi những đám mây trên bầu trời
Tôi thấy gương mặt em ngay trước mắt tôi, yeah
Tôi thấy khuôn mặt em ở khắp nơi
Và giờ đây tôi không biết phải làm gì nữa
Oh oh


Những bức tranh trên tường
Những bức tranh ở khắp mọi nơi
Những bức tranh trên tường
Mọi nơi tôi đều chăm chú đến
Những bức tranh trên tường
Trần và sàn nhà
Tôi đang trong một căn phong kim loại
Và tôi không thể tìm thấy cửa ra vào


Whoa những bức tranh...

 
×
Top Bottom