[Lyrics] Picture To Burn - Taylor Swift

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
State the obvious,
I didn’t get my perfect fantasy
I realized you love yourself
More that you could ever love me
So go and tell your friends
That I’m obsessive and crazy,
That’s fine
I’ll tell mine
You’re gay,
And by the way,

I hate that stupid old pickup truck,
You never let me drive
You’re a redneck, heartbreak
Who’s really been a lie
So watch me strike a match
On all my wasted time
As far as I’m concerned,
You’re just another picture to burn.

There’s no time for tears
I’m just sitting here planning my revenge
There’s nothing stopping me
From going out with all of your best friends
And if you come around saying’ sorry to me
My daddy’s going to show you how sorry you’ll be

‘Cause I hate that stupid old pickup truck,
You never let me drive
You’re a redneck, heartbreak
Who’s really been a lie, yeah
So watch me strike a match
On all my wasted time
As far as I’m concerned,
You’re just another picture to burn.

And if you’re missing me
You better keep it to yourself
‘Cause coming back around here
Would be bad for your health

‘Cause I hate that stupid old pickup truck,
You never let me drive
You’re a redneck, heartbreak
Who’s really been a lie, yeah
So watch me strike a match
On all my wasted time
In case you haven’t heard,

I really, really hate that stupid old pickup truck,
You never let me drive
You’re a redneck, heartbreak
Who’s really been a lie, yeah
So watch me strike a match
On all my wasted time
As far as I’m concerned,
You’re just another picture to burn.
Burn, burn, burn, baby burn.
Just another picture to burn
Baby burn
Nói một cách rõ ràng
Em đã không có được hình ảnh hoàn hảo của mình
Em hiểu rõ rằng anh yêu chính bản thân mình
Nhiều hơn anh đã có thể luôn yêu em
Vì thế đi và nói với những người bạn của anh
Em bị ám ảnh và đãng trí
Điều đó chắc tốt với anh
Em sẽ nói với mình
Anh vui vẻ
Và nhân tiện

Em căm thù cái xe hàng nhỏ mui trần cũ kĩ ngu ngốc đó
Anh chưa bao giờ để em điều khiển
Anh là một tên bội bạc hay là một người có nỗi khổ trong tim
Thật ra đâu mới là sự dối trá trong con người anh
Vì thế em đang theo dõi đối thủ của mình
Thật lãng phí thời gian
Đối với em
Anh chẳng khác gì một bức tranh bị cháy rụi

Ở đây thời gian không dành cho nưóc mắt
Em đang ngồi đây lập kế hoạch cho sự trả thù của mình
Ở đây không có gì khiến em phải dừng lại
Từ việc đi ra ngoài với tất cả những người bạn thân nhất của anh
Và nếu anh đến xung quanh đây và nói xin lỗi em
Bố em sẽ cho anh thấy anh phải xin lỗi em thế nào

Bởi vì em căm thù cái xe hàng nhỏ mui trần cũ kĩ ngu ngốc đó
Anh chưa bao giờ để em điều khiển
Anh là một tên bội bạc hay là một người có nỗi khổ trong tim
Thật ra đâu mới là sự dối trá trong con người anh
Vì thế em đang theo dõi đối thủ của mình
Thật lãng phí thời gian
Đối với em
Anh chẳng khác gì một bức tranh bị cháy rụi

Và nếu anh đang nhớ em
Tốt hơn anh nên giữ là chính mình
Vì trở lại quanh đây
Sẽ không tốt cho sức khoẻ của anh

Bởi vì em căm thù cái xe hàng nhỏ mui trần cũ kĩ ngu ngốc đó
Anh chưa bao giờ để em điều khiển
Anh là một tên bội bạc hay là một người có nỗi khổ trong tim
Thật ra đâu mới là sự dối trá trong con người anh
Vì thế em đang theo dõi đối thủ của mình
Thật lãng phí thời gian
Trong trường hợp anh không thật lòng

Em thật sự căm thù cái xe hàng nhỏ mui trần cũ kĩ ngu ngốc đó
Anh chưa bao giờ để em điều khiển
Anh là một tên bội bạc hay là một người có nỗi khổ trong tim
Thật ra đâu mới là sự dối trá trong con người anh
Vì thế em đang theo dõi đối thủ của mình
Thật lãng phí thời gian
Đối với em
Anh chẳng khác gì một bức tranh bị cháy rụi


 
Quay lại
Top