[Lyrics] Part of your world (OST: Little Mermaid) - Lea Salonga

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Part of your world

Ariel are you okay?
oh Flounder if only I could make him understand.
I just don't see things the way he does.
I don't see how a world that makes such wounderful things...
could be bad.

Look at this stuff. Isn’t it neat?
Wouldn’t you think my collection’s complete?
Wouldn’t you think I’m the girl
The girl who has ev’rything?

Look at this throve, treasures untold
How many wonders can one cavern hold?
Looking around here, you’d think
Sure, she’s got ev’rything

I’ve got gadgets and gizmos a-plenty
I’ve got who’s-its and what’s-its galore
You want thing-a-ma-bobs?
I’ve got twenty
But who cares? No big deal
I want more


I wanna be where the people are
I wanna see, wanna see ‘em dancin’
Walkin’ around on those...
Whaddya call ‘em? Oh, feet

Flippin’ your fins, you don’t get too far
Legs are required for jumpin’, dancin’,
Strollin’ along down the...
What’s that word again? Street

Up where they walk, up where they run
Up where they stay all day in the sun
Wanderin’ free, wish I could be
Part of that world

What I would give if I could live
Out of these waters
What I would pay to spend a day
Warm on the sand

Betcha on land they understand
Bet they don’t reprimand their daughters
Bright young women sick of swimmin’
Ready to stand

And ready to know what the people know
Ask ‘em my questions, get some answers
What’s a fire? and why does it...
What’s that word? Burn?

When’s it my turn?
Wouldn’t I love, love to explore
That shore up above, out of the sea
Wish I could be
Part of that world


Ariel , cô ổn chứ
Oh, Flounder nếu tôi có thể làm cho anh ấy hiểu
Thì tôi sẽ nghĩ mọi chuyện giống như tôi đã thấy
Tại sao một thế giới với những điều tốt đẹp lại
trở nên tồi tệ như vậy

Nhìn những thứ linh tinh này, nó gọn gàng mà phải không ?
Cậu nghĩ là tôi sẽ hoàn tất được bộ sưu tập của tôi chứ ?
Nhìn tôi có giống một cô gái không ?
Một cô gái có đầy đủ mọi thứ ?
throve Nhìn sự giàu sang này, thứ châu báu chưa từng được kể
Bao nhiêu thứ kì diệu có thể bị cất giữ ?
Cậu hãy nhìn quanh và nghĩ xem
Chắc chắn là vậy, cô ấy có mọi thứ

Tôi có nhiều thứ và nhiều hơn nữa -*
Có cả những thứ của người khác và rất nhiều
Cậu có muốn a-ma-bobs -*
Tôi có tới 20
Nhưng ai quan tâm ? Vì thế cũng không vấn đề gì
Tôi muốn nhiều hơn

Tôi muốn sống một nơi như những người khác
Tôi muốn thấy mình sẽ khiêu vũ
Đi dạo quanh đó bằng ..
Và sẽ gọi đó là gì ? Ôi, là đôi chân

Bằng đôi vây, cậu sẽ chẳng thể đi xa được
Nhưng với đôi chân cậu só thể chạy nhảy và khiêu vũ
Đi bộ dọc theo..
Và từ đó là gì nhờ ? ... Con đường

Ở những nơi họ đi, ở những nơi họ đến
Và nơi họ ở, ngày nào cũng tràn nắng ấm
Thong thả dạo chơi, Ước gì mình có thể như vậy
Đó mới là một phần của cuộc sống.

Tôi sẽ cho đi những gì nếu như
sống ngoài nước
Tôi sẽ trả giá ra sao cho một ngày
được trải mình trên cát ấm

Tôi dám chắc trên đất liền họ hiểu
họ sẽ chẳng la rầy con gái họ đâu
Những người phụ nữ chẳng thích bơi
Nhưng luôn đứng bằng đôi chân

Luôn sẵn sàng và biết mọi người cũng thế
Thắc mắc vài điều và cho những câu trả lời
Lửa là gì ? Và tại sao nó lại..
Là từ gì nhỉ? là Cháy (phải không)

Khi nào sẽ là thời điểm của tôi
Sẽ không .. yêu thích khám phá
Bờ trên kia, bên ngoài biển cả
Ước gì có thể
Đó mới là một phần của cuộc sống


 
×
Quay lại
Top