[Lyrics] Para Tu Amor (For Your Love) - Juanes

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Para tu amor lo tengo todo
[For your love I have everything]
Desde mi sangre hasta la esencia de mi ser
[From my blood to the essence of my being]
Y para tu amor que es mi tesoro
[And for your love, which is my treasure]
Tengo mi vida toda entera a tus pies
[I have my life entirely at your feet]
Y tengo tambien
[And I also have]

Un corazon que se muere por dar amor
[A heart that is dying to give love]
Y que no conoce el fin
[And that knows no end]
Un corazon que late por vos
[A heart that beats for you]
Para tu amor no hay despedidas
[For your love there are no farewells]
Para tu amor yo solo tengo eternidad
[For your love I only have eternity]

Y para tu amor que me ilumina
[And for your love that iluminates me]
Tengo una luna, un arco iris y un clavel
[I have a moon, a rainbow and a carnation (flower)]
Y tengo tambien
[And I also have]

Un corazon que se muere por dar amor
[A heart that is dying to give love]
Y que no conoce el fin
[And that knows no end]
Un corazon que late por vos
[A heart that beats for you]
Por eso yo te quiero tanto que no se como explicar lo
[That is why I love you so much that I cannot explain what]
Que siento
[I'm feeling]

Yo te quiero porque tu dolor es mi dolor
[I love you because your pain is my pain]
Y no hay dudas
[And there are no doubts]
Yo te quiero con el alma y con el corazon te venero
[I love you with the soul and with the heart I venerate you]
Hoy y siempre gracias yo te doy a ti mi amor
[Today and forever I give thanks to you my love]
Por existir
[For existing]

Para tu amor lo tengo todo
[For your love I have everything]
Lo tengo todo y lo que no tengo tambien
[I have everything and what I do not have]
Lo conseguire
[I will acquire too]
Para tu amor que es mi tesoro
[For your love that is my treasure]

Tengo mi vida toda entera a tus pies
[I have my life entirely at your feet]
Y tengo tambien
[And I also have]

Un corazon que se muere por dar amor
[A heart that is dying to give love]
Y que no conoce el fin
[And that knows no end]
Un corazon que late por vos
[A heart that beats for you]

Por eso yo te quiero tanto que no se como explicar lo
[That is why I love you so much that I cannot explain what]
Que siento
[I'm feeling]

Yo te quiero porque tu dolor es mi dolor
[I love you because your pain is my pain]
Y no hay dudas
[And there are no doubts]
Yo te quiero con el alma y con el corazon te venero
[I love you with the soul and with the heart I venerate you]
Hoy y siempre gracias yo te doy a ti mi amor
[Today and forever I give thanks to you my love]
Với tình yêu của em, anh có tất cả
Từ dòng máu nóng đến linh hồn trong trẻo
Và với tình yêu của em, kho báu của anh
Anh xin đặt cuộc đời anh dưới bàn chân em
Và anh cũng có

Một trái tim khát khao trao tặng tình yêu
Và chẳng hề ngơi nghỉ
Một trái tim đập rộn rã vì em
Với tình yêu của em, chẳng còn ly biệt
Với tình yêu của em, anh chỉ có vĩnh hằng

Và với tình yêu của em, chiếu sáng con người anh
Anh có mặt trăng, cầu vồng và đóa hoa cẩm chướng
Và anh cũng có

Một trái tim khát khao trao tặng tình yêu
Và chẳng hề ngơi nghỉ
Một trái tim đập rộn rã vì em
Đó là lý do vì sao anh yêu em thật nhiều mà chẳng biết phải lý giải điều mà
Anh đang cảm nhận

Anh yêu em vì nỗi đau của em cũng là của anh
Và chẳng có nghi ngờ gì
Anh yêu em với tâm hồn và trái tim em, anh tôn kính em
Bây giờ và mãi mãi anh cảm ơn em, tình yêu của anh
Vì đã tồn tại

Với tình yêu của em, anh có tất cả
Anh có tất cả và điều anh chưa có
Anh cũng sẽ đạt được
Vì tinh yêu của em là kho báu của anh

Anh xin đặt cuộc đời anh dưới bàn chân em
Và anh cũng có

Một trái tim khát khao trao tặng tình yêu
Và chẳng hề ngơi nghỉ
Một trái tim đập rộn rã vì em

Đó là lý do vì sao anh yêu em thật nhiều mà chẳng biết phải lý giải điều mà
Anh đang cảm nhận

Anh yêu em vì nỗi đau của em cũng là của anh
Và chẳng có nghi ngờ gì
Anh yêu em với tâm hồn và trái tim em, anh tôn kính em
Bây giờ và mãi mãi anh cảm ơn em, tình yêu của anh

 
×
Quay lại
Top