[Lyrics] Out Of Reach - Orianthi Panagaris

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
You're the sun in my sky
And youre my secret lullaby,
and everything to me.
Youre the one that I love,
and youre the one Im thinkin' of,
youre everything to me.

So why can't you be with me?
like somebody else, I'd rather be
I wish you were next to me.

Cause you're out of reach,
somewhere I can't be, somewhere I can't see
But I've got to find a way.
So I can see your face,
once again, once again.

So why are you so out of reach to me
Somewhere else that I would rather be

Like the sun in your sky
And Im not the one by your side,
am I anything to you?
Why am I not your love?
Or the one that youre thinkin' of?
Am I anything to you?

So why can't you be with me?
Is there somebody else you'd rather see?
I wish you were next to me

Cause you're out of reach,
somewhere I can't be, somewhere I can't see
But I've got to find a way.
So I can see your face once again,
once again.

Why are you so out of reach to me?
Someone else that I would rather be.

Will I ever see your face again?
Will you ever see me like I wish?
Youre all I want in this whole world,
Im invisible to you,
Im like a ghost passing through,
Open your eyes
Oh Whoa.............

[GUITAR SOLO]

So why cant you be with me?
Is there somebody else youd rather see?
I wish you were next to me..

Cause youre out of reach,
somewhere I can't be, somewhere I can't see
But I've got to find a way
So I can see your face once again,
once again...
Anh là mặt trời trên bầu trời của tôi
Và anh cũng là khúc hát ru bí ẩn
Và là mọi thứ với tôi
Anh là người duy nhất tôi yêu
Và tôi chỉ nghĩ về anh
Anh là tất cả với tôi.

Thế sao anh không thể ở bên tôi?
Như ai đó khác
Tôi mong rằng anh đang ngay cạnh tôi.

Vì anh đã vuột khỏi tay tôi rồi
Một nơi nào đó tôi không thể để chân, không thể nhìn thấy
Nhưng tôi phải tìm ra một con đường
Để có thể thấy gương mặt anh
Một lần nữa.

Thế sao anh vuột khỏi tay tôi?
Nơi nào khác tôi thuộc về.

Giống như mặt trời trên bầu trời của anh
Và tôi chẳng phải là mặt trời ngay bên anh
Tôi là bất cứ cái gì với anh sao?
Sao tôi không phải người anh yêu?
Hay là người mà anh nghĩ về?
Tôi là bất cứ thứ gì với anh hay sao?

Thế sao anh không thể ở bên tôi?
Như ai đó khác
Tôi mong rằng anh đang ngay cạnh tôi.

Vì anh đã vuột khỏi tay tôi rồi
Một nơi nào đó tôi không thể để chân, không thể nhìn thấy
Nhưng tôi phải tìm ra một con đường
Để có thể thấy gương mặt anh
Một lần nữa.

Tôi sẽ lại được thấy gương mặt anh?
Rôi anh sẽ nhìn tôi như tôi mong đợi?
Anh là tất cả những gì tôi muốn trên thế gian này
Với anh, tôi là kẻ vô hình
Tôi như bóng ma đang đi qua
Ôi chao!

[GUITAR SOLO]

Vậy sao anh không thể ở cạnh tôi?
Có ai đó khác anh thích được ngắm nhìn hơn à?
Tôi ước anh đang ở cạnh tôi.

Vì anh đã vuột khỏi tay tôi rồi
Một nơi nào đó tôi không thể để chân, không thể nhìn thấy
Nhưng tôi phải tìm ra một con đường
Để có thể thấy gương mặt anh một lần nữa
Một lần nữa...

 
×
Quay lại
Top