[Lyrics] Only When You're Lonely - Bruno Mars

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532Here I am again, doing things I said that I wouldn't do
It's 3AM and I'm rushing out the door to see you
Waiting, all day, but now you wanna call me
Why do you do this to me all the time?

After all the things you put me through, still I come right back
But now I know the truth, I can finally see
You only want me when you're lonely
If I say I'm gonna leave, that's the only time you want me
Next time you need me there I won't make it
Another late night call I won't take it
Cos now i finally see, you only want me when you're lonely
Only when you're lonely, lonely
Only when you're lonely
Only when you're lonely, lonely
Only when you're lonely

Had me fooled from the start and I quickly gave my heart
COS I LOVE YOU, love you, love you
But this is what happens when you're a lonely girl with no one to touch you
Now I'm stronger, don't need you any longer
So get off your knees, your words don't mean anything

After all the things you put me through, ooh still I come right back
But now I know the truth, I can finally see
You only want me when you're lonely
If i say I'm gonna leave, that's the only time you want me
Next time you need me there I won't make it
Another late night call I won't take it
Cos now I finally see, you only want me when you're lonely

Oh nothing's ever changing, decisions you can't make it
You just think of yourself and never me at all
If you're with your friend, you just leave me alone
But i won't allow it anymore, so it's time for me to move on

Cos I can finally see, you only want me when you're lonely
If I say I'm gonna leave, that's the only time you want me
Next time you need me there I won't make it
Another late night call I won't take it
Cos now I finally see, you only want me when you're lonely
Only when you're lonely, lonely
Only when you're lonely
Only when you're lonely, lonely
Only when you're lonely

I can finally see, you only want me when you're lonely
If I say I'm gonna leave, that's the only time you want me
Next time you need me there I won't make it
Another late night call I won't take it
Cos now I finally see, you only want me when you're lonely
Anh lại ở đây, làm những điều mà anh đã nói anh sẽ không làm
3 giờ sáng và anh vội vàng ra ngoài để gặp em
Chờ đợi, cả ngày dài, nhưng giờ em muốn gọi anh
Tại sao lúc nào em cũng làm vậy với anh?

Sau tất cả những điều em bắt anh trải qua, anh vẫn quay lại đây
Nhưng giờ anh biết sự thật rồi, cuối cùng anh cũng hiểu
Em chỉ muốn có anh khi em cô đơn mà thôi
Nếu anh nói "Anh đi đây", đó là lúc duy nhất em muốn có anh
Lần tiếp theo khi em cần anh ở đó anh sẽ không làm thế đâu
Một cuộc gọi khác trong đêm, anh sẽ không bắt máy đâu
Bởi giờ đây cuối cùng anh đã hiểu, em chỉ muốn có anh khi em cô đơn
Chỉ khi em cô đơn, cô đơn
Chỉ khi em cô đơn
Chỉ khi em cô đơn, cô đơn
Chỉ khi em cô đơn

Ngay từ đầu anh đã là một gã ngốc và anh đã nhanh chóng trao đi trái tim của mình
Vì anh yêu em, yêu em, yêu em
Nhưng chuyện gì xảy ra khi em cô đơn và không một ai ở bên vỗ về
Giờ thì anh đã mạnh mẽ hơn, chẳng cần em thêm nữa
Vậy hãy quỳ xuống đi, những lời nói của em chẳng còn ý nghĩa gì nữa

Sau tất cả mọi thứ em bắt anh trải qua, anh vẫn quay lại đây
Nhưng giờ anh biết sự thật rồi, cuối cùng anh cũng hiểu
Em chỉ muốn có anh khi em cô đơn mà thôi
Nếu anh nói "Anh đi đây", đó là lúc duy nhất em muốn có anh
Lần tiếp theo khi em cần anh ở đó anh sẽ không làm thế đâu
Một cuộc gọi khác trong đêm, anh sẽ không bắt máy đâu
Bởi giờ đây cuối cùng anh đã hiểu, em chỉ muốn có anh khi em cô đơn

Ôi chẳng bao giờ thay đổi, em nhất quyết không làm thế
Em chỉ nghĩ cho bản thân mình và chẳng nghĩ cho anh tí nào cả
Nếu em ở bên bạn bè, em lại bỏ anh lại một mình
Nhưng anh sẽ không cho phép như vậy thêm nữa, vì vậy đây là lúc để anh tiếp bước

Bởi cuối cùng anh đã hiểu , em chỉ muốn có anh khi em cô đơn
Nếu anh nói "Anh đi đây", đó chỉ là lúc em muốn có anh
Lần tiếp theo khi em cần anh ở đó anh sẽ không làm thế đâu
Một cuộc gọi khác trong đêm, anh sẽ không bắt máy đâu
Bởi giờ đây cuối cùng anh đã hiểu, em chỉ muốn có anh khi em cô đơn
Chỉ khi em cô đơn, cô đơn
Chỉ khi em cô đơn
Chỉ khi em cô đơn, cô đơn
Chỉ khi em cô đơn

Cuối cùng anh đã biết, em chỉ muốn có anh khi em cô đơn
Nếu anh nói "Anh đi đây", đó chỉ là lúc em muốn có anh
Lần tiếp theo khi em cần anh ở đó anh sẽ không làm thế đâu
Một cuộc gọi khác trong đêm, anh sẽ không bắt máy đâu
Bởi giờ đây cuối cùng anh đã hiểu, em chỉ muốn có anh khi em cô đơn

 
×
Quay lại
Top