[Lyrics] One Two Three Four Five - Various Artists

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
One, two, three, four, five.
Once I caught a fish alive,
Six, seven, eight, nine ,ten,
Then I let it go again.
Why did you let it go?
Six, seven, eight, nine ,ten,
Because it bit my finger so.
Which finger did it bite?
This little finger on the right.
One, two, three, four, five
Six, seven, eight, nine ,ten,
Một, hai, ba, bốn, năm
Có một lần tôi bắt được một chú cá sống
Sáu, bảy, tám, chín, mười
Rồi tôi thả cho nó bơi đi lần nữa
Tại sao tôi lại thả nó đi ư?
Bời vì nó cắn vào ngón tay tôi một cái
Ngón tay nào nó đã cắn vào?
Ngón tay út bên phải á !
Một, hai, ba, bốn, năm
Sáu, bảy, tám, chín, mười

 

×
Quay lại
Top