[Lyrics] One Of It - Milow

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️You came over like a midnight appetite
Nobody believes me now
I ran acros and
Saw thousand people on my way
On my way on my way out

One of it, two of it
One of it, we'll make

The most of it
You'll love it

One of it, two of it
One of it, we'll make
The most of it
You'll love it

You left me out there

In the early morning rain
Why wouldn't you believe me now
I'm only trying to protect my point of view
I want you to let me in

One of it, two of it
One of it, we'll make
The most of it
You'll love it


One of it, two of it
One of it, we'll make
The most of it
You'll love it


And you'll try
To give me something to give me
Something

We're onto something we're onto
Something
Let's try

Can you count me in
Can you count me in
Em rời xa như sự khát khao lúc nữa đêm
Giờ đây Không ai tin anh cả

Anh đã tình cờ gặp
Và thấy hàng ngàn người rời xa cuộc đời mình
Rời xa cuộc đời anh

Một trong số đó, hai trong số đó
Một trong số đó, chúng mình sẽ
Làm nên điều duy nhất
Em sẽ yêu mến điều này

Một trong số đó, hai trong số đó

Một trong số đó, chúng mình sẽ
Làm nên điều duy nhất
Em sẽ yêu mến điều này

Em đã rời xa anh nơi đó
Vào một sớm mai trời đổ mưa
Sao em không tin anh nữa
Anh chỉ cố bảo vệ quan điểm của mình thôi
Anh muốn em cất giữ bóng hình này


Một trong số đó, hai trong số đó
Một trong số đó, chúng mình sẽ
Làm nên điều duy nhất
Em sẽ yêu mến điều này

Một trong số đó, hai trong số đó
Một trong số đó, chúng mình sẽ
Làm nên điều duy nhất
Em sẽ yêu mến điều này


Và em sẽ cố
Cố để yêu mến anh cố để yêu mến anh
Chúng mình sẽ làm được, chúng mình sẽ làm được
Hãy cố gắng nhe em

Em có thể coi như anh ở trong em
Em có thể coi như anh ở trong em 

×
Quay lại
Top