[Lyrics] One Love - Jason Mraz

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
One love, one heart
Oh let's get together now and we can feel alright
Let them all pass their dirty remarks
There is one question I'd really love to ask
Is there a place for the hopeless sinner,
Who has hurt all mankind just to save his own beliefs?

One love, one heart
Let's get together now and we can feel alright
Let's get together to fight this Holy Armageddon
So when the man comes
There won't be no no doom
Have pity on those who chances grow thinner
Cause there anit no hiding place from the Father of creation

Oh one love what about the love, one heart
Oh lets get together now and we can feel alright
One love, one heart
Let's get together now and we can feel alright
I said lets let's get it together now
And we can feel alright

One love, one heart
O lets get together now and we can feel alright
One love what about the love, one heart
Let's get together now and we can feel alright
I said lets get together we're gonna fell alright
I said lets lets get it together now and we can feel alright
Một tình yêu,một trái tim
Ôi, hãy cùng tới đây ngay và chúng ta có thể cảm thấy ổn thôi
Hãy để tất cả những nhận xét bẩn thủi đó qua đi
Có một câu hỏi mà tôi thực sự muốn hỏi
Liệu có nơi nào cho những người mắc lỗi tuyệt vọng
Ai đã làm tổn thương cả loài người chỉ để cứu giữu niềm tin của riêng mình ?

Một tình yêu, một trái tim
Hãy cùng đến đây ngay và chúng ta có thể cảm thấy ổn thôi
Hãy tập hợp lại để chiến đấu trong cuộc chiến giữa thiện và ác thiêng liêng này
Khi con người tới
Sẽ không còn ngày tận thế nữa
Lấy làm tiếc cho những người thiếu may mắn
Bởi không cần có một nơi ẩn náu nào khỏi Đấng tạo hoá

Một tình yêu,một trái tim
Ôi, hãy cùng tới đây ngay và chúng ta có thể cảm thấy ổn thôi
Một tình yêu,một trái tim
Ôi, hãy cùng tới đây ngay và chúng ta có thể cảm thấy ổn thôi
Và chúng ta rồi sẽ ổn thôi

Một tình yêu, một trái tim
Hãy cùng tới đây ngay và chúng ta có thể cảm thấy ổn thôi
Một tình yêu, cái gì nữa nhỉ,một trái tim
Hãy cùng tới đây ngay và chúng ta có thể cảm thấy ổn thôi

 
×
Quay lại
Top