[Lyrics] One Last Breath - Creed

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
"One Last Breath"

Please come now I think I'm falling
I'm holding to all I think is safe
It seems I found the road to nowhere
And I'm trying to escape
I yelled back when I heard thunder
But I'm down to one last breath
And with it let me say
Let me say

Hold me now
I'm six feet from the edge and I'm thinking
That maybe six feet
Ain't so far down

I'm looking down now that it's over
Reflecting on all of my mistakes
I thought I found the road to somewhere
Somewhere in His grace
I cried out heaven save me
But I'm down to one last breath
And with it let me say
Let me say

Hold me now
I'm six feet from the edge and I'm thinking
That maybe six feet
Ain't so far down

Sad eyes follow me
But I still believe there's something left for me
So please come stay with me
'Cause I still believe there's something left for you and me
For you and me
For you and me

Hold me now
I'm six feet from the edge and I'm thinking

Xin hãy đến với tôi,tôi nghĩ tôi đang rơi vào tuyệt vọng
tôi đang níu giữ mọi thứ tôi nghĩ là an toàn
Dường như tôi đi trên một con đường không có điểm dừng
Và tôi đang cố gắng để thoát ra khỏi nó
tôi giật mình lùi lại khi tôi nghe tiếng sấm rền vang
Nhưng tôi đã kiệt sức
Và xin hãy để tôi nói
để tôi nói

Hãy níu giữ tôi lại
Tôi chỉ còn cách bờ vực thẳm 6 feet và tôi nghĩ rằng
Có lẽ 6 feet
Không phải là một khoảng cách xa lắm

Tôi ngước nhìn xuống,mọi chuyện đã kết thúc..
Mọi tội lỗi tôi gây ra đang dần phản chiếu trên mặt đất
Tôi nghĩ tôi đang đi trên một con đường dẫn tới một nơi nào đó
Nơi nào đó có sự cứu rỗi của Người
Tôi gào khóc xin Thiên Đường hãy cứu chuộc tôi
Nhưng tôi lại bị kiệt sức...
Và xin hãy để tôi nói
Để tôi nói

Hãy níu giữ tôi lại
Tôi chỉ còn cách bờ vực thẳm 6 feet và tôi nghĩ rằng
Có lẽ 6 feet
Không phải là một khoảng cách xa lắm

Những cặp mắt buồn thảm đang dõi theo tôi
Nhưng tôi tin vẫn còn cơ hội cho tôi
Xin hãy ở lại đây với tôi
Vì tôi tin vẫn còn cơ hội dành cho tôi và em
Dành cho tôi và em
Dành cho tôi và em

Hãy níu giữ tôi lại
Tôi chỉ còn cách bờ vực thẳm 6 feet và tôi nghĩ rằng
Có lẽ 6 feet
Không phải là một khoảng cách xa lắm 
×
Top Bottom