[Lyrics] One Flight Down - Norah Jones

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532


▶️
One flight down
There's a song on low
And your mind just picked up on the sound
Now you know you're wrong
Because it drifts like smoke
And it's been there playing all along
Now you know
Now you know


The reeds and brass have been weaving
Leading into a single note

In this place
Where your arms unfold
Here at least you see your ancient face
Now you know
Now you know


The cadence rolls in broken
Plays it over and then goes

One flight down
There's a song on low
And it's been there playing all along
Now you know
Now you know
Một suy nghĩ trầm tư

Ðây là một bài hát tông thấp
Và tâm hồn anh bay bổng theo tiếng nhạc
Giờ anh biết anh đã sai
Vì mọi việc trôi dạt như làn khói thuốc
Và bài hát được cất lên
Giờ anh biết
Giờ anh biết.

Ống sáo và tiếng kèn đồng đan vào nhau

Kết thành một nốt nhạc

Ở nơi này
Nơi cánh tay anh mở ra
Và ít nhất anh thấy được khuôn mặt xưa của anh
Giờ anh biết
Giờ anh biết.

Ðiệu nhạc vang lên rồi vỡ tan
Lặp lại rồi lại tiếp tục.


Một suy nghĩ trầm tư
Ðây là một bài hát tông thấp
Và bài hát được chơi suốt
Giờ anh biết
Giờ anh biết.


 
×
Top Bottom