[Lyrics] Olde Village Lanterne - Blackmore's Night

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532Olde Village Lanterne

Don't shed a tear for me
I stand alone
This path of destiny
Is all my own
Once in the hands of fate
There is no choice
An echo on the wind
You'll hear my voice...

Some choose to fall behind
Some choose to lead
Some choose a golden path
Laden with greed
But it’s the noble heart
That makes you strong
And in that heart, I'm with you all along...

*The olde village lanterne
Is calling me onward
Leading wherever I roam
The olde village lanterne
A light in the dark
Bringing me closer to home...

So when you think of me
Do so with pride
Honor and bravery
Ruled by my side
And in your memory
I will remain
I will forever be within the flame...

Now at the journey's end
We've traveled far
And all we have to show
Are battle scars
But in the love we shared
We will transcend
And in that love, our journey never ends...
Chiếc đèn làng cổ xưa.

Đừng nhỏ một giọt lệ nào cho tôi.
Tôi chỉ có một mình.
Con đường số mệnh này.
Chỉ của mình tôi.
Một khi đã trong bàn tay của số phận.
Thì chẳng có sự lựa chọn nào đâu.
Tiếng vang trong ngọn gió.
Bạn sẽ nghe giọng nói của tôi...

Một vài người chọn ngã lại phía sau.
Một vài người chọn tiếp tục tiến bước.
Một vài chọn con đường vàng.
Chất đầy sự tham lam.
Nhưng đó là trái tim thật đáng khâm phục.
Diều đó giúp bạn thật mạnh mẽ.
Và trong trái tim ấy ,tôi sẽ cùng bạn suốt cả chặng đưồng

Chiếc đèn làng cổ xưa.
Đang gọi tôi tiến tới.
Dẫn đến bất cứ nơi nào tôi du hành.
Chiếc đèn làng cổ xưa.
Một ánh sáng trong màn đêm.
Mang tôi gần hơn về nhà....

Vậy khi bạn nghĩ về tôi.
Hãy làm vậy với niềm tự hào.
Sự kính trọng và sự dũng cảm.
Ngự trị bên tôi.
Và trong kí ức của bạn.
Tôi sẽ luôn ở đó.
Tôi sẽ luôn luôn bên trong ngọn lửa....

Giờ tại giây phút kết thúc của cuộc du hành.
Chúng ta đã chu du thật xa.
Và tất cả những gì ta phải đưa ra.
Là những vết sẹo của cuộc chiến.
Nhưng trong tình thương chúng ta đã chia sẻ.
Chúng ta sẽ tốt hơn.
Và trong tình thương ấy, chuyến đi của chúng ta sẽ không .bao giờ chấm dứt.... 
×
Top Bottom