[Lyrics] Oklahoma Hills - Jim Reeves

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Many a years has come and gone
Since I wandered from my home
In those Oklahoma hills where I was born.
Many a page of life has turned,
Many a lesson I have learned;
Well, I feel like in those hills I still belong.

'Way down yonder in the Indian Nation

Ridin' my pony on the reservation,
In those Oklahoma hills where I was born.
Now, 'way down yonder in the Indian Nation,
A cowboy's life is my occupation,
In those Oklahoma hills where I was born.

But as I sit here today,
Many miles I am away
From a place I rode my pony through the draw,

While the oak and blackjack trees
Kiss the playful prairie breeze,
In those Oklahoma hills where I was born.

Now as I turn life a page
To the land of the great Osage
In those Oklahoma hills where I was born,
While the black oil it rolls and flows
And the snow-white cotton grows

In those Oklahoma hills where I was born.
Biết bao năm đến rồi đi
Từ thuở tôi lang thang xa quê hương
Vùng đồi Oklahoma nơi tôi sinh ra
Bao nhiêu trang đời đã sang
Bao nhiều bài học đã biết
Ờ, tôi vẫn thấy mình thuộc về vủng đồi ấy


Đi đến vùng dành cho người da đỏ xa xa
Cưỡi chú ngựa nhỏ rong ruổi trên đất ấy
Trong vùng đồi Oklahoma nơi tôi sinh ra
Giờ đây lang thang nơi xa kia
Cuộc sống của một cao bồi chính là công việc của tôi
Trong vùng đồi Oklahoma nơi tôi sinh ra

Nhưng lúc tôi đang ngồi đây
Biết bao dặm xa xôi

Từ một nơi tôi cưỡi ngựa băng qua cầu
Trong khi cây sồi già
Mơn man cơn gió vui tính qua đồng cỏ
Trong vùng đồi Oklahoma nơi tôi sinh ra

Giờ đây khi tôi ngồi lật giở trang đời
Đến miền đất Osage to lớn
Trong vùng đồi Oklahoma nơi tôi sinh ra
Trong khi dầu mỏ cuộn chảy

Và bông trắng như tuyết đang sinh sôi
Trong vùng đồi Oklahoma nơi tôi sinh ra

 

×
Quay lại
Top