[Lyrics] Ok, It's Alright With Me - Eric Hutchinson

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
OK it's alright with me
Some things are just meant to be
It never comes easily
And when it does I’m already gone
I’m practically never still
More likely to move until
I end up alone at will
My life continues inching along

When Bernadette comes I get lost on her time
She's much too sweet and she's always gonna be
And when I return to her arms and her eyes
It might not be the same, but it's alright with me

OK it's alright with me
Some people are scared to see
what's happening frequently
But I would never shy from a fight
Heartbeat with a high demand
often will go hand in hand but I’m sick of just starting plans
I wanna spend the rest of my life

When Bernadette comes I get lost on her time
She's much too sweet and she's always gonna be
And when I return to her arms and her eyes
It might not be the same but it's alright with me
It's alright with me
It's alright with me
It's alright with me

OK yeah
Alright with me ooo…
It's alright with me ooo…
It's alright with me
OK is alright with me

OK is alright with me
Some things are just meant to be
It never comes easily
And when it does I’m already gone
Ổn thôi, với tôi thì không sao cả
Có những thứ phải là như vậy
Nó không bao giờ đến một cách dễ dàng
Và khi nó đến thì tôi đã đi mất rồi
Thực tế thì tôi không bao giờ đứng yên
Tôi có vẻ sẽ di chuyển cho đến khi
Tôi chỉ còn lại một mình theo ý tôi
Cuộc đời tôi vẫn cứ chầm chậm qua

Khi Bernadette tới, tôi lạc trong thời gian của cô ấy
Cô ấy thật quá ngọt ngào và cô sẽ luôn là vậy
Và khi tôi trở về trong vòng tay và ánh mắt của cô
Có thể nó sẽ chẳng như trước nữa, nhưng cũng ổn thôi

Ổn thôi, với tôi thì không sao cả
Có những người sợ hãi khi thấy
Điều xảy ra thường xuyên
Nhưng tôi sẽ không bao giờ sợ hãi một trận cãi cọ
Nhịp đập trái tim thường đi với yêu cầu cao
Sẽ đi tay trong tay nhưng tôi quá mệt mỏi với việc bắt đầu kế hoạch
Tôi muốn tận hưởng phần còn lại của cuộc sống

Khi Bernadette tới,tôi lạc trong thời gian của cô ấy
Cô ấy thật quá ngọt ngào và cô sẽ luôn là vậy
Và khi tôi trở về trong vòng tay và ánh mắt của cô
Có thể nó sẽ chẳng như trước nữa, nhưng cũng ổn thôi
Ổn cả thôi
Cũng ổn cả thôi
Với tôi chuyện đó chẳng sao cả

Ô dze
Với tôi thì ổn thôi
Không sao cả đâu
Không sao cả đâu
Với tôi chuyện đó chẳng sao cả

Ổn thôi, với tôi thì không sao cả
Có những thứ phải là như vậy
Nó không bao giờ đến một cách dễ dàng
Và khi nó đến thì tôi đã đi mất rồi


 
×
Quay lại
Top