[Lyrics] Numbers - JoJo

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️I heard you were out last night
That's ok with me, that's fine
I ain't like those girlfriends
I don't got a leash on my man
Flirting just for fun is cool
But only if that's all you do
So what's this in your pocket
With some chicks name on it


The look on your face
Says you called her already
Well if you really needed numbers, baby

One number times that I play the fool
And two are the boxes I packed for you
We're over if you want some numbers
Here's a number
Three, six, nine

Ain't your address no more
Your cab will be here at four It's over
If you want some numbers
Here's a number

Stay ten feet away from me
Not one word don't beg or plead (no, no)
I heard enough talking
Just turn around and keep walking

I went through the address book
On your phone I had to look
And I saw some new names
I bet one on there yesterday

The look on your face
Let's me know you're guilty
So here's some numbers if you want them
Baby


One number times that I play the fool
And two are the boxes I packed for you
We're over if you want some numbers
Here's a number
Three, six, nine
Ain't your address no more
Your cab will be here at four it's over
If you want some numbers, here's a number


o-oh o-oh
Say it again
o-oh o-oh
o-oh o-oh
Whoaaa
o-oh o-oh

Zero are the feelings I've got left for you
The 4-1-1 is that you and I are through

Cause you can't deny, you told a million lies
It's three fifty-nine, oh look here comes your ride

One number times that I play the fool
And two are the boxes I packed for you
We're over if you want some numbers
Here's a number
Three, six, nine ain't your address no more
Your cab will be here at four

It's over if you want some numbers
Here's a number

o-oh o-oh
Never again, no
o-oh o-oh
o-oh o-oh
Here's a number
o-oh o-oh
Nghe nói đêm qua anh đã ra ngoài
Ừ, với em, thế cũng được thôi, chẳng sao đâu
Em không giống như mấy cô bạn gái kia
Em không buộc xích vào chàng trai của mình
Tán tỉnh cho vui cũng được thôi
Nhưng ước gì đó là tất cả những gì anh làm
Vậy, cái gì trong túi anh đấy?
Có tên của mấy cô gái trên đó.


Cái nhìn trên khuôn mặt anh
Nói rằng anh đã gọi cho cô ta
Ừ thì... nếu anh thật sự cần những con số, anh yêu

Em đã làm trò hề một lần
Và đã hai lần tặng anh hộp quà
Chúng ta sẽ kết thúc nếu anh muốn một vài con số
Đây, một số đây
Ba, sáu, chín

Chẳng phải là địa chỉ nhà anh nữa đâu
Xe ta-xi sẽ đến đây lúc 4 giờ. Mọi chuyện kết thúc rồi.
Nếu anh muốn vài con số
Thì đây, một số đây

Hãy đứng cách xa em mười dặm
Và đừng có nói một lời van nài hay biện hộ nào hết (không, không)
Em nghe đủ rồi đấy
Quay mặt và cứ bước tiếp

Em lật qua quyển danh bạ
Đến tên anh thì em phải nhìn lại
Và em nhìn thấy vài số mới
Em cá là có một số đã có ở đây hôm qua

Cái nhìn trên khuôn mặt anh
Cho em biết, rằng anh đã phạm lỗi
Thế nên, đây là vài con số, nếu anh cần chúng
Cưng à


o-oh o-oh
Nói lại lần nữa
o-oh o-oh
o-oh o-oh
Whoaaa
o-oh o-oh

Em đã làm trò hề một lần
Và đã hai lần tặng anh hộp quà

Chúng ta sẽ kết thúc nếu anh muốn vài số điện thoại
Đây, một số đây
Ba, sáu, chín
Chẳng phải là địa chỉ nhà anh nữa đâu
Xe ta-xi sẽ đến đây lúc 4 giờ. Mọi chuyện kết thúc rồi.
Nếu anh muốn vài số điện thoại
Thì đây, một số đây

Cảm xúc em dành cho anh chỉ còn là con số 0 tròn trĩnh

4-1-1 (*) nghĩa là anh và em đã hết rồi
Vì anh chẳng thể phủ nhận, anh đã dối cả triệu lần rồi
Giờ là 3 giờ 59 phút, ồ, xe tới rồi kìa anh

Em đã làm trò hề một lần
Và đã hai lần tặng anh hộp quà
Chúng ta sẽ kết thúc nếu anh muốn vài số điện thoại
Đây, một số đây
Ba, sáu, chín

Chẳng phải là địa chỉ nhà anh nữa đâu
Xe ta-xi sẽ đến đây lúc 4 giờ. Mọi chuyện kết thúc rồi.
Nếu anh muốn vài số điện thoại
Thì đây, một số đây

O-oh o-oh
Lần này là hết, không
O-oh o-oh
O-oh o-oh

Một con số đây này
O-oh o-oh
 

×
Quay lại
Top