[Lyrics] Now And Then - Blackmore's Night

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532

Now And Then

The past is so familiar but that's why you couldn't stay
Too many ghosts, too many haunted dreams
Beside you were built to find your own way...
But after all these years, I thought we'd still hold on
But when I reach for you and search your eyes I see you've already gone...
That's OK
I'll be fine I've got myself, I'll heal in time
But when you leave just remember what we had...

There's more to life than just you I may cry but I'll make it through
And I know that the sun will shine again
Though I may think of you now and then...

Can't do a thing with ashes but throw them to the wind...
Though this heart may be in pieces now
You know I'll build it up again and I'll come back stronger than I ever did before
Just don't turn around when you walk out that door...

That's OK I'll be fine I've got myself, I'll heal in time
But when you leave just remember what we had...
There's more to life than just you I may cry but I'll make it through
And I know that the sun will shine again
Though I may think of you now and then...
That's OK
I'll be fine I've got myself, I'll heal in time
And even though our story's at the end I still may think of you now and then...
Bây giờ và mai sau

Quá khứ quá thân thiết nhưng cũng là lý do em chẳng thể ở lại
quá nhiều những bóng ma, quá nhiều những giấc mơ ám ảnh
bên cạnh đó em đã dựng nên co đường cho chính mình...
rồi sau những năm tháng, tôi nghĩ chúng ta vẫn còn có thể giữ lại
nhưng khi tôi víu lấy mà tìm kiếm đôi mắt em
thì tôi nhận ra em đã đi mất rồi...
ổn thôi
tôi sẽ bình tâm và lấy lại chính mình, sẽ hàn gắn lại bằng thời gian
nhưng khi em rời đi hãy nhớ những gì chúng ta từng có...

có nhiều thứ trong đời không chỉ mình em để tôi tiếc thương
nhưng tôi sẽ vượt qua được
và tôi biết rằng bình minh lại lên
dù cho có khi tôi nghĩ về em lúc này và sau đó...

không thể làm gì với tàn tro hơn ném vào trong gió ...
dù giờ đây trái tim này vụn vỡ
em biết tôi sẽ xây dựng lại được và
tôi sẽ mạnh mẽ hơn như tôi từng như thế trước kia
đừng rào quay khi em rời khỏi cánh cửa đó ...

ổn thôi
tôi sẽ bình tâm và lấy lại chính mình, sẽ hàn gắn lại bằng thời gian
nhưng khi em rời đi hãy nhớ những gì chúng ta từng có ..
có nhiều thứ trong đời không chỉ mình em để tôi tiếc thương
nhưng tôi sẽ vượt qua được
và tôi biết rằng bình minh lại lên
dù cho có khi tôi nghĩ về em lúc này và sau đó...
rời ổn thôi
tôi sẽ bình tâm và lấy lại chính mình, sẽ hàn gắn lại bằng thời gian
và thậm chí khi câu chuyện chúng ta đi vào hồi kết
tôi có thể vẫn nghĩ đến em lúc này và sau đó...
 

×
Quay lại
Top