[Lyrics] Nothing Is Perfect - Neil Young

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
There's plenty of food
on the table
Lots of love in the house
The children all do what
they're able to do
We got so much to be happy about.


I got a woman standing beside me
She really knows how to stand by her man
She's strong and she's soft
and she's honest to me
She really helps me to be a good man.


But nothing is perfect
in God's perfect plan
Look in the shadow to see
He only gave us the good things
so we'd understand
What life without them would be


There's plenty of wheat
on the prairies
Lots of coal in the mines
We got soldiers so strong
they can bury their dead
And still not go back
shooting blind.


There's women and men
on the workforce
Doing forty hours
plus overtime
So the hostages
held at the airport
Can come home
to something worthwhile.


But nothing is perfect
in God's perfect plan
Look in the shadow to see
He only gave us the good things
so we'd understand
What life without them would be.


And there's plenty of food
on the table
Lots of love in the house
The children all do
what they're able to do
We got so much to be happy about.


I got a woman standing beside me
She really knows
how to stand by her man
She's strong and she's soft
and she's honest to me
It really helps me
to be a good man.


But nothing is perfect
in God's perfect plan
He only gave us the good things
so we'd understand.
No, nothing is perfect
in God's perfect plan.
Có rất nhiều thức ăn trên bàn
Có rất nhiều tình yêu trong ngôi nhà này
Những đứa trẻ đều làm những gì chúng có khả năng
Chúng ta có quá nhiều điều để trở nên hạnh phúc


Tôi có một người phụ nữ đứng bên cạnh
Cô ấy thực sự biết làm thế nào để đứng bên cạnh người đàn ông của mình
Cô ấy mạnh mẽ và cô ấy cũng mềm yếu
Và cô ấy cũng thành thật với tôi
Cô thực sự giúp tôi trở thành người đàn ông tốt


Nhưng không có gi là hoàn hảo
Trong kế hoạch hoàn hảo của Chúa
Nhìn vào trong bong tối mà xem
Chúa chỉ cho chúng ta những thứ tốt đẹp
Vì vậy chúng ta sẽ hiểu được
Cuộc sống là gì khi không có chúng


Có rất nhiều lúa mì
Trên những cánh đồng lớn
Có rất nhiều than đá trong các hầm mỏ
Chung ta có những người lính thật mạnh mẽ
Họ có thể chôn vùi cái chết của mình
Và vẫn không quay trở lại
Giấu kín nỗi đau


Có những người phụ nữ và đàn ông
Trong lực lượng lao động
Làm việc bốn mươi giờ
Cộng thời gian ngoài
Nên những con tin
khống chế sân bay
Có thể về nhà với những thứ đáng giá


Nhưng không có gi là hoàn hảo
Trong kế hoạch hoàn hảo của Chúa
Nhìn vào trong bong tối mà xem
Chúa chỉ cho chúng ta những thứ tốt đẹp
Vì vậy chúng ta sẽ hiểu được
Cuộc sống là gì khi không có chúng


Có rất nhiều thức ăn trên bàn
Có rất nhiều tình yêu trong ngôi nhà này
Những đứa trẻ đều làm những gì chúng có khả năng
Chúng ta có quá nhiều điều để trở nên hạnh phúc


Tôi có một người phụ nữ đứng bên cạnh
Cô ấy thực sự biết làm thế nào để đứng bên cạnh người đàn ông của mình
Cô ấy mạnh mẽ và cô ấy cũng mềm yếu
Và cô ấy cũng thành thật với tôi
Cô thực sự giúp tôi trở thành người đàn ông tốt


Nhưng không có gi là hoàn hảo
Trong kế hoạch hoàn hảo của Chúa
Nhìn vào trong bong tối mà xem
Chúa chỉ cho chúng ta những thứ tốt đẹp
Vì vậy chúng ta sẽ hiểu được
Cuộc sống là gì khi không có chúng

 
×
Quay lại
Top