[Lyrics] No Place Like Us - The Cheetah Girls

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532


▶️
I could be recognized from a distance
Yeah, I could be the biggest name on the screen
Singing and dancing forever
Signing my name for whoever
Yeah, it's all in my reach
Yeah

If I give it all that I got

I get there to the top
But I don't even wanna to go
If I have to go there alone
So

Stand me on top of that mountain
Let me, fly to the end of the world
Yeah, I can go anywhere
But if you're not with me there

It'll never be enough
There's no place like us
There's no place like us

If I find the other side of the rainbow
Will I find that the gold ain't worth any price
Cause if we ain't there for each other
Then all I got doesn't matter
No it won't be right to


Give it all that I got
And get there to the top
If you're not up there with me
There's nothing I wanna see
So

Stand me on top of that mountain
Let me, fly to the end of the world
Yeah, I can go anywhere

But if you're not with me there
It'll never be enough
There's no place like us
There's no place like us

It doesn't matter where we are
Or matter how far
Cause even when we go our separate ways
We'll be the place

I believe that I can do it
But alone I won't get through it
We know we gotta stick together
Cause no matter what
There's no place like us

No, no, no
No place like us
No place like us


Stand me on top of that mountain
Let me, fly to the end of the world (Fly to the end, end of the world)
Yeah, I can go anywhere (Anywhere)
But if you're not with me there (With me there)
It'll never be enough (It'll never be enough)
There's no place like us
There's no place like us

No place, no where, no way, no price I'd pay

There's no place like us
No where, no way
There's no place like us
Tôi có thể bị nhận ra từ một khoảng cách xa
Yeah, tôi đã có thể trở thành một minh tinh màn bạc
Hát và nhảy mãi mãi
Kí tên cho mọi người

Yeah, tất cả nó đều nằm trong tầm với của tôi
Yeah

Nếu tôi làm tất cả
Tôi sẽ lên đến đỉnh cao
Nhưng tôi thậm chí còn không muốn đi
Nếu tôi phải đi tiếp một minh
Vì thế

Một mình tôi đứng trên đỉnh núi

Hãy để tôi, bay đến tận cùng của thế giới
Yeah, tôi có thể đi bất cứ đâu
Nhưng nếu bạn không ở bên tôi
Sẽ không bao giờ là đủ
Không vị trí nào sánh bằng chúng ta(x2)

Nếu tôi tìm thấy một phía khác của cầu vồng
Tôi sẽ thấy rằng: vàng hay vật chất sẽ chẳng có giá trị
Vì nếu chúng ta không bên nhau

Thì tất cả những gì tôi có sẽ không là gì cả
Không, sẽ không bao giờ như thế

Cố gắng hết sức
Và lên đến đỉnh cao
Nếu bạn không lên cùng tôi
Tôi sẽ chẳng thấy gì cả
Vì thế

Một mình tôi đứng trên đỉnh núi

Hãy để tôi, bay đến tận cùng của thế giới
Yeah, tôi có thể đi bất cứ đâu
Nhưng nếu bạn không ở bên tôi
Sẽ không bao giờ là đủ
Không vị trí nào sánh bằng chúng ta(x2)

Chúng ta đang ở đâu không quan trọng
Cũng như chúng xa nhường nào
Vì thậm chí khi chúng ta làm theo những cách khác nhau

Chúng ta sẽ vẫn ở vị trí đó
Tôi tin rằng tôi có thể
Nhưng một mình, tôi sẽ không làm được
Chúng ta biết chúng ta phải gắn bó với nhau
Dù sao đi chăng nữa
Sẽ không vị trí nào sánh bằng chúng ta

Không không
Không vị trí nào sánh bằng chúng ta

Không vị trí nào sánh bằng chúng ta

Một mình tôi đứng trên đỉnh núi
Hãy để tôi, bay đến tận cùng của thế giới(bay đến tận cùng, tận cùng của thế giới)
Yeah, tôi có thể đi bất cứ đâu (bất cứ đâu)
Nhưng nếu bạn không ở bên tôi (với tôi)
Sẽ không bao giờ là đủ
Không vị trí nào sánh bằng chúng ta(x2)

Không vị trí nào, không nơi nào, không cách nào, không giá nào tôi phải trả

Không vị trí nào sánh bằng chúng ta
Không nơi nào, không đời nào
Không vị trí nào sánh bằng chúng ta

 

×
Quay lại
Top