[Lyrics] No Limit - Scorpions

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
What's the noise who's to blame
The Maserati comes unchained
Smell the power and energy
Come away, come away, come away


You're the rider of the wildest storm
Live your dreams before they're gone
Feel the spirit that sets you free
Come away, come away, come away


You gotta live it up there's no limit
We gotta make it there's no limit
You give it all you've got there's no limit
Reach for the sky


We gonna leave for tomorrowland
We've got the future on our hands
A piece of heaven for you and me
Come away, come away, come away


You gotta live it up there's no limit
We gotta make it there's no limit
You give it all you've got there's no limit
Reach for the sky


You gotta let it go there's no limit
We gotta take it there's no limit
You leave me hot and cold there's no limit
Reach for the sky


Higher higher
Take me higher always higher
Reach for the sky
Tiếng ồn gì thế, lỗi ấy của ai đây
Con xe Maserati đã xổng chuồng rồi
Hãy nếm trải sức mạnh và năng lượng của nó đi nào
Đi thôi, đi thôi, đi thôi


Anh là tay lái của cơn bão hoang dại nhất
Hãy sống theo những mơ ước trước khi chúng bỏ anh mà đi
Cảm nhận linh hồn sẽ giải thoát cho anh
Và đi đi, đi mau lên, đi thật xa


Anh hãy sống hết mình, chẳng có giới hạn nào cả
Chúng ta sẽ thực hiện được, chẳng có giới hạn nào cả
Hãy hiến dâng những gì anh có, chẳng có giới hạn gì đâu
Hãy vươn đến trời cao


Chúng ta sẽ cùng đến miền đất hứa
Chúng ta nắm giữ tương lai trong tay mình
Một chốn trên thiên đường dành cho anh và tôi
Đi thôi, đi thôi, đi thôi


Anh hãy sống hết mình, chẳng có giới hạn nào cả
Chúng ta sẽ thực hiện được, chẳng có giới hạn nào cả
Hãy hiến dâng những gì anh có, chẳng có giới hạn gì đâu
Hãy vươn đến trời cao


Anh chỉ việc trổ tài ra, sẽ không có giới hạn nào cả
Chúng ta sẽ chiếm được nó, chẳng có giới hạn nào cả
Anh khiến tôi nóng lạnh liên hồi, chẳng có giới hạn nào đâu
Hãy vươn tới trời cao


Cao nữa, cao hơn nữa
Mang tôi lên cao hơn, luôn luôn cao hơn
Hãy vươn tới trời cao

 
×
Quay lại
Top