[Lyrics] Night Is Young - Nelly Furtado

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Visions of you
Visions of me
Everything we wanted

I wanna be
Frozen in time
Forever in this moment

How you wanna live?
What you wanna feel?
Don't you know you make me feel
So alive

What you wanna do?
What you wanna feel?
I know you wanna live your life right

The night is young
And so are we
We can do anything
We wanna, baby

The night is young
And so are we
We can be anyone
We wanna, baby

Cause we are
Free Free Free Free Free Free
And life is
Free Free Free Free Free Free

Don't worry baby, I'll be here
To make sure you're feeling fine
To get let go of all your fears
Cuz you're not going home tonight

How you wanna live?
What you wanna feel?
Don't you know you make me feel
So alive

What you wanna do?
What you wanna feel?
I know you wanna live your life right

The night is young
And so are we
We can do anything
We wanna, baby

The night is young
And so are we
We can be anyone
We wanna, baby

Cause we are
Free Free Free Free Free Free
And life is
Free Free Free Free Free Free

Baby it's all good
(Baby it's all good)
When I look at you
(When I look at you)
And I see that you
(And I see that you)
Made it through everything
(Made it through everything)
After all of the ups and downs
(All of the ups and downs)
We figured it out
And I will know
How to ride it out

The night is young
And so are we
We can do anything
We wanna, baby

The night is young
And so are we
We can be anyone
We wanna, baby

Cause we are
Free Free Free Free Free Free
And life is
Free Free Free Free Free Free
[repeat until fade]
Ảo tưởng của anh
Ảo tưởng của em
Những điều ta hằng mong ước

Em muốn
Dừng lại giữa dòng thời gian
Mãi ở lại tỏng giây phút này

Anh muốn sống ra sao?
Anh muốn cảm thấy thế nào?
Anh có biết chăng
Anh khiến em cảm thấy tràn chề sức sống

Anh muốn làm gì nào?
Anh muốn cảm thấy ra sao?
Em biết anh muốn tận hưởng cuộc đời

Trời hẵng còn sớm mà
Và ta vẫn còn tưổi xuân
Ta có thể làm những điều
Ta muốn anh à

Trời hẵng còn sớm mà
Và ta vẫn còn tưổi xuân
Ta có thể là bất cứ ai
Ta muốn anh à

Vì ta thực sự
Tự do
Và cuộc sống này
Cũng chẳng bó buộc

Đừng lo anh à, em sẽ ở ngay đây thôi
Để đảm bảo rằng anh vẫn cảm thấy ổn
Để rũ bỏ bao nỗi sợ
Vì đêm nay anh sẽ không về nhà đâu

Anh muốn cảm thấy thế nào?
Anh có biết chăng
Anh khiến em cảm thấy tràn chề sức sống

Anh muốn làm gì nào?
Anh muốn cảm thấy ra sao?
Em biết anh muốn tận hưởng cuộc đời

Trời hẵng còn sớm mà
Và ta vẫn còn tưổi xuân
Ta có thể làm những điều
Ta muốn anh à

Trời hẵng còn sớm mà
Và ta vẫn còn tưổi xuân
Ta có thể là bất cứ ai
Ta muốn anh à

Vì ta thực sự
Tự do
Và cuộc sống này
Cũng chẳng bó buộc

Anh à, mọi thứ sẽ thật tuyệt vời
(Anh à, mọi thứ sẽ thật tuyệt vời)
Khi em nhìn anh
(Khi em nhìn anh)
Và em thấy anh
(Và em thấy anh)
Đã vượt qua tất cả
(Đã vượt qua tất cả)
Sau biết bao thăng trầm
(Sau biết bao thăng trầm)
Ta đã hiểu ra rồi
Và em sẽ biết
Phải xử trí ra sao

Trời hẵng còn sớm mà
Và ta vẫn còn tưổi xuân
Ta có thể làm những điều
Ta muốn anh à

Trời hẵng còn sớm mà
Và ta vẫn còn tưổi xuân
Ta có thể là bất cứ ai
Ta muốn anh à

Vì ta thực sự
Tự do
Và cuộc sống này
Cũng chẳng bó buộc
[Lặp lại tới hết]

 
×
Quay lại
Top