[Lyrics] New Beginning - Stephen Gately

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Seven years I've waited
Seven years of holding on
Yes, it's been
Yes, it's been
Always get my faith and
I always knew this day would come
Let everybody know

I've made up my mind
It's time for a new beginning
I'm living my life, yeah
It's time for a new beginning

There's a new day coming
I'm getting ready for a change
Yes, I am
Yes, I am
Gotta keep on running
Gotta be a better way
Yes, there is
Yes, there is

I gotta do what's in your heart
Say what's on your mind
Everybody (everybody)
Gotta be true to myself
I feel now that it's my time
Let everybody know, yeah

I've made up my mind
It's time for a new beginning
I'm living my life
It's time for a new beginning now

It's time for a new beginning
Yeah

I've made up my mind
It's time for a new beginning
I'm living my life (living my life)
It's time for a new beginning

Come on, come on
There's gotta be a better way
(It's time for a new beginning)
(I'm living my life)
Come on, come on
There's gotta be a better day
(It's time for a new beginning)
Yeah, yeah, yeah, oh


Anh đã đợi bảy năm trời
Bảy năm trời vững lòng chờ đợi
Đúng, điều ấy đã từng luôn
Đúng, điều ấy đã từng luôn
Luôn có được lòng tin của tôi và
Tôi luôn biết rằng ngày này rồi sẽ tới
Hãy để tất cả mọi người được biết

Tôi đã quyết định
Đã đến lúc để bắt đầu một khởi đầu mới
Tôi đang sống cuộc sống của chính tôi, đúng vậy
Đã đến lúc để bắt đầu một khởi đầu mới

Một ngày mới lại tới
Tôi đang sẵn sàng cho đổi thay
Đúng, tôi đang sẵn sàng
Đúng, tôi đang sẵn sàng
Phải tiếp tục chạy
Chắc hẳn phải có một giải pháp khá hơn
Đúng, chắc vậy
Đúng, chắc vậy

Tôi phải làm theo những gì con tim em mách bảo
Nói ra những gì em suy nghĩ trong tâm trí
Mọi người (mọi người)
Phải thật lòng với tôi
Tôi cảm thấy lúc này chính là thời khắc của tôi
Hãy để tất cả mọi người được biết

Tôi đã quyết định
Đã đến lúc để bắt đầu một khởi đầu mới
Tôi đang sống cuộc sống của chính tôi, đúng vậy
Đã đến lúc để bắt đầu một khởi đầu mới

Đã đến lúc để bắt đầu một khởi đầu mới
Đúng

Tôi đã quyết định
Đã đến lúc để bắt đầu một khởi đầu mới
Tôi đang sống cuộc sống của chính tôi (sống cuộc sống của tôi)
Đã đến lúc để bắt đầu một khởi đầu mới

Bắt đầu nào, bắt đầu nào
Chắc hẳn phải có một giải pháp khá hơn
(Đã đến lúc để bắt đầu một khởi đầu mới)
(Tôi đang sống cuộc sống của chính tôi)
Bắt đầu nào, bắt đầu nào
Chắc hẳn phải có một giải pháp khá hơn
 
×
Quay lại
Top