[Lyrics] Never Let Go (ft. Kathleen Brennan) - Tom Waits

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Well, ring the bell backwards and bury the axe
Fall down on your knees in the dirt
I'm tied to the mast between water and wind
Believe me, you'll never get hurt
Our ring's in the pawnshop, the rain's in the hole
Down at the Five Points(1) I stand
I'll lose everything
But I won't let go of your hand

Well, Peter denied and Judas betrayed
I'll bail with the roll of the drum
And the wind will tell the turn from the wheel
And the watchman is making his rounds
Well, you'll leave me hanging by the skin of my teeth
I've only got one leg to stand
You can send me to hell
But I'll never let go of your hand

Swing from a rope on a cross-legged dream(?)
Signed with One Eyed Jack's blood
From Temple to Union, to LA and Grand
Walking back home in the mud(2)

Now I must make my best of the only way home
Molly deals only in stone
I'm lost on the midway, I'm reckless in your eyes
Just give me a couple more throws
I'll dare you to dine with the cross-legged knight
Dare me to jump and I will
I'll fall from your grace
But I'll never let go of your hand
I'll never let go of your hand
Ừ, rung ngược hồi chuông và chôn chiếc rìu chiến tranh
Quỳ sụp xuống trên nền đất bùn bẩn thỉu
Tôi bị trói chặt vào cột buồm giữa sóng nước và gió bão
Tin tôi đi, em sẽ không bao giờ bị tổn thương
Chiếc nhẫn của chúng ta đang ở hiệu cầm đồ, cơn mưa trút vào lỗ
Ngay tại Ngã Năm, tôi đứng đó
Tôi đã mất tất cả
Nhưng tôi sẽ không buông tay em

Ừ, tông đồ Peter đã phủ nhận và tông đồ Judas đã phản bội Chúa
Anh sẽ tát nước theo hồi trống vang rền
Và cơn gió sẽ phân biệt hướng đi và bánh lái
Và người canh gác đang tuần tiễu
Ừ, em sẽ bỏ mặc anh bị treo cổ bởi da răng anh
Anh chỉ có một chân để đứng
Em có thể tiễn anh xuống địa ngục
Nhưng anh sẽ không bao giờ buông tay em

Đu đưa trên sợi thừng trong giấc mơ tréo ngoe
Ký hiệu bởi máu của Thuyền trưởng Jack Độc Nhãn
Từ Đền cho đến Liên Hiệp (Anh), cho đến LA và Mỹ
Bước trở về nhà trong bùn đất lầy lội

Giờ thì anh phải cố hết sức tìm con đường duy nhất trở về nhà
Molly chỉ phải lần theo dấu sỏi
Anh lạc ở giữa đường, liều lĩnh trong mắt em
Chỉ cần ném cho anh thêm vài ánh nhìn nữa
Anh thách em dám ăn tối với kỵ sĩ ngồi tréo chân
Thách tôi nhảy xuống biển và tôi sẽ nhảy
Tôi sẽ mất đi ân huệ của em
Nhưng tôi sẽ không bao giờ buông tay em
Tôi sẽ không bao giờ buông tay em

 
×
Quay lại
Top