[Lyrics] Never Gonna Give Up - Jennifer Lopez

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Forgiving him was the first thing I had to do
In order to move on
Forgetting him was not as easy to do
I had to teach myself to be strong

And it's so easy to be scared
When I think of all that I shared
When I think of how he made me feel
The bad and the good sometimes I wish I could
Take it back
But we can't go back
Gotta keep moving

It's so good, don't wanna hear no "would" or "could"
Maybe I should of stayed with someone who
Never knew that I was true
It's so good, now that I'm going forward
Now that I'm growing, now that I'm knowing

Never gonna give up on
Never gonna give up on love
Oh oh, oh oh
Never gonna give up, give up on love
Oh oh, oh oh

I have to admit
You were the only one
I thought I was wrong too
Tried to be someone I knew that I wasn't
I thought I could make myself happy with you

And it's so easy to be scared
When I think of all that I shared
When I think of how he made me feel
The bad and the good sometimes I wish I could
Take it back
But we can't go back

Gotta keep moving

It's so good, don't wanna hear no "would" or "could"
Maybe I should of stayed with someone who
Never knew that I was true
It's so good, now that I'm going forward
Now that I'm growing, now that I'm knowing

Never gonna give up on
Never gonna give up on love
Oh oh, oh oh
Never gonna give up, give up on love
Oh oh, oh oh

I knew I was gonna get through it
Breaking up was hard to do but
I had to do it
Time has something to do
With me figuring it out
What this is all about
When he came to me, when he comes to me
Gotta do what's best for me

It's so good, don't wanna hear no "would" or "could"
Maybe I should of stayed with someone who
Never knew that I was true
It's so good, now that I'm going forward
Now that I'm growing, now that I'm knowing

Never gonna give up on
Never gonna give up on love
Oh oh, oh oh
Never gonna give up, never give up on love
Oh oh, oh oh
Never gonna give up on love
On love
Tha thứ cho anh ta là điều đầu tiên tôi phải làm
Để tiếp tục sống
Quên anh ta thì chẳng dễ làm như thế
Tôi phải dạy bản thân phải mạnh mẽ lên

Và thật dễ bị sợ hãi
Khi tôi nghĩ về tất cả những gì tôi đã chia sẻ
Khi tôi nghĩ về cách anh ấy khiến tôi xúc cảm
Tồi tệ và tốt đẹp, đôi khi tôi ước mình có thể
Hồi lại hết
Nhưng chúng ta không thể trở lại
Phải tiếp tục tiến tới thôi

Thật tốt, chẳng muốn nghe "đã sẽ" hay "đã có thể"
Có lẽ tôi sẽ ở với ai đó, người mà
Chẳng bao giờ biết rằng tôi chân thật
Thật tốt, giờ thì tôi đang hướng tới
Giờ thì tôi trưởng thành, giờ thì tôi thông hiểu

Sẽ chẳng bao giờ từ bỏ
Sẽ chẳng bao giờ từ bỏ tình yêu
Ôi ôi, ô, ô
Sẽ chẳng bao giờ từ bỏ tình yêu
Ôi ôi, ô, ô

Tôi phải thừa nhận
Anh là người duy nhất
Tôi nghĩ mình cũng đã sai nữa
Cố là một người mà tôi biết tôi chẳng phải thế
Tôi nghĩ tôi có thể khiến bản thân mình hạnh phúc với anh

Và thật dễ bị sợ hãi
Khi tôi nghĩ về tất cả những gì tôi đã chia sẻ
Khi tôi nghĩ về cách anh ấy khiến tôi xúc cảm
Tồi tệ và tốt đẹp, đôi khi tôi ước mình có thể
Hồi lại hết
Nhưng chúng ta không thể trở lại

Phải tiếp tục tiến tới thôi

[Điệp khúc]

Tôi biết tôi sẽ vượt qua được
Chia tay khó khăn nhưng
Tôi phải chia tay thôi
Thời gian có điều gì đó để làm với tôi
Hiểu cho ra mọi chuyện
Tất cả điều này là cái gì
Khi anh ấy đến với tôi, khi anh ấy đến với tôi
Phải làm điều gì tốt nhất cho tôi

[Điệp khúc]

Sẽ chẳng bao giờ từ bỏ
Tình yêu

 
×
Quay lại
Top