[Lyrics] Never can say goodbye - Gloria Gaynor

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I never can say goodbye
No, no, no i, I never can say goodbye
Every time I think Ive had enough
And start heading for the door
Theres a very strange vibration
Kissing me right to the core or piercing me right to the core

It says turn around you fool,
You know you love him more
And more
Tell me why is it so?
Dont wanna let you go

I never can say goodbye boy
Ooh ooh baby I never can say goodbye
No no no no no no
Ooh hey I never can say goodbye, boy
Ooh ooh baby
I never can say goodbye
[no no no no no no] hey

I never can say goodbye [never say goodbye, boy]
Oh no, no, no i, I never can say goodbye
[never say goodbye, boy]
I keep thinking that our problems soon are all gonna work
Out
But there's that same unhappy feeling,
There's that anguish, there's that doubt
Its that same old dizzy hangup
I can't do with you or without or you've had with you all your life
Tell me why is it so? I dont wanna let you go
I never can say goodbye boy, ooh baby
I never can say goodbye, no no no no no no
Hey I never can say goodbye boy,ooh baby
I never can say goodbye, no no no no no no

I never can say goodbye, boy,
I never can say goodbye, no no no no no no
I never can say goodbye, boy
I never can say goodbye, no no no no no no
[never can say goodbye, boy]
[never can say goodbye, boy]

I never can say goodbye, boy
I never can say goodbye, no no no no no no
I never can say goodbye, boy
I never can say goodbye, no no no no no no

Ooh ooh ooh hey I never can say goodbye, boy
No no no baby hey never can say goodbye
No no no no please, dont make me say goodbye
Hey I will never say goodbye, no baby
Oh please dont leave me, no no no no
Hey oh I cant say goodbye, boy
No no no baby
Oh please dont oooh, baby
Em không bao giờ có thể nói lời chia tay
Không, em không bao giờ có thể nói lời chia tay
Mỗi khi em nghĩ là em đã chịu đựng quá đủ
Và bắt đầu hướng ra cửa
Thì có một sự rung động lạ kì
Dịu dàng hay đau đớn ngay tâm khảm em

Nó nói rằng hãy quay lại đi, đồ ngốc
Mi biết là mi còn yêu anh ấy hơn thế nữa mà
Và hơn nữa
Nói em nghe, tại sao lại thế?
Không muốn rời xa anh

Em không bao giờ có thể nói lời chia tay [x6]

Em cứ nghĩ rằng những vấn đề của chúng ta rồi sẽ sớm qua đi
Nhưng vẫn cứ có cảm giác không hạnh phúc
Vẫn còn đó nỗi thống khổ, vẫn còn đó nỗi nghi ngờ
Vẫn là cái cảm giác muộn phiền điên rồ cũ kĩ đó
Em không thể cùng anh hay không cùng anh hay anh đã có điều đó cả đời rồi
Nói em nghe tại sao lại thế? Em không muốn anh rời xa

Em không bao giờ có thể nói lời chia tay [x16]

Không, xin đừng, đừng làm em phải nói chia tay
Em sẽ không bao giờ nói chia tay
Xin đừng rời xa em
Em không thể nói lời chia tay
Không, xin đừng, anh yêu ơi

 

×
Quay lại
Top