[Lyrics] Never Again - Kelly Clarkson

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Never Again

I hope the ring you gave to her
Turns her finger green
I hope when you’re in bed with her
you think of me
I would never wish bad things
But I don’t wish you well
Could you tell
By the flames that burned your words
I never read your letter
Cause I knew what you’d say
Give me that Sunday school answer
Try make it all okay

Does it hurt
To know I'll never be there
bet it sucks
to see my face everywhere
It was you
Who chose to end it like you did
I was the last to know
you knew
exactly what you would do
Don’t say
You simply lost your way
She may believe you
But I never will
Never again


If she really knows the truth
She deserves you
A trophy wife Oh, how cute
Ignorance is bliss
But when your day comes
And he’s through with you
And he’ll be through with you
You’ll die together, but alone
You wrote me in a letter
You couldn’t say it right to my face
Well, give me that Sunday school answer
Repent yourself away


Does it hurt
To know I'll never be there
bet it sucks to see my face everywhere
It was you
Who chose to end it like you did
I was the last to know
you knew
exactly what you would do
Don't say
You simply lost your way
They may believe you
But I never will
Never again


Never again will I hear you
Never again will I miss you
Never again will I fall to you
Never
Never again will I kiss you
Never again will I want to
Never again will I love you
Never!


Does it hurt
To know I'll never be there
Bet it sucks
To see my face everywhere
It was you
Who chose to end it like you did
I was the last to know
you knew
exactly what you would do
Don’t say
You simply lost your way
They may believe you
But I never will
I Never Will
I never will
Never again
Không bao giờ trở lại

Tôi hi vọng chiếc nhẫn anh trao cô ta
Làm cho ngón tay cô ta xanh tái
Tôi hi vọng khi anh trên gi.ường với cô ta
Anh nghĩ đến tôi
Tôi chưa bao giờ muốn những điều xấu xa
Nhưng tôi không muốn anh tốt
Có thể anh nói
Rằng những ngọn lửa đã thiêu đốt lời nói của mình
Tôi chưa bao giờ đọc những bức thư của anh
Bởi tôi đã biết anh nói gì
Đưa cho tôi câu trả lời trường đạo đó
Cố gắng làm mọi việc ổn thỏa

Có đau đớn không
Khi biết tôi sẽ không bao giờ ở đó
Nhìn thấy mặt tôi mọi lúc mọi nơi chắc điên lắm nhỉ
Đó là anh
Người chọn kết thúc giống mình
Tôi là người cuối cùng biết được
Anh biết
Chính xác điều gì mình làm
Đừng nói
Anh chỉ đơn giản lạc lối
Cô ta có thể tin tưởng nơi anh
Nhưng tôi sẽ không bao giờ
Như vậy một lần nữa

Nếu cô ta thực sự biết được sự thật
Cô ta xứng đáng anh
Người vợ: vật kỉ niệm chiến tích Ôi, tuyệt vời
Sự ngu dốt là điều sung sướng nhất
Nhưng khi ngày của cô đến
Và anh ta chán cô rồi
Anh ta sẽ chán ngấy cô thôi
Cô sẽ chết nhiều đấy, nhưng đơn độc
Cô viết cho tôi trong bức thư
Cô không thể nói ngay trước mặt tôi
Tốt thôi, đưa tôi câu trả lời trường Đạo đó
Hãy tự mình ân hận đi

Có đau đớn không
Khi biết tôi sẽ không bao giờ ở đó
Nhìn thấy mặt tôi mọi lúc mọi nơi chắc điên lắm nhỉ
Đó là anh
Người chọn kết thúc giống mình
Tôi là người cuối cùng biết được
Anh biết
Chính xác điều gì mình làm
Đừng nói
Anh chỉ đơn giản lạc lối
Cô ta có thể tin tưởng anh
Nhưng tôi sẽ không bao giờ
Như vậy một lần nữa

Sẽ không bao giờ tôi lại lắng nghe anh
Sẽ không bao giờ tôi lại thấy nhớ anh
Sẽ không bao giờ tôi lại gục ngã vì anh
Sẽ không bao giờ tôi lại hôn anh
Sẽ không bao giờ tôi lại muốn
Sẽ không bao giờ tôi lại yêu anh
Không bao giờ!

Có đớn đau không
Khi biết tôi sẽ không bao giờ ở đó
Nhìn thấy mặt tôi mọi lúc mọi nơi chắc điên lắm nhỉ
Đó là anh
Người chọn kết thúc giống mình
Tôi là người cuối cùng biết được
Anh biết
Chính xác điều gì mình làm
Đừng nói
Anh chỉ đơn giản lạc lối
Cô ta có thể tin tưởng nơi anh
Nhưng tôi sẽ không bao giờ
Tôi sẽ không bao giờ
Sẽ không bao giờ
Như vậy một lần nữa

 
×
Top Bottom