[Lyrics] Neutron Star Collision (Love is Forever) - Muse

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️I was searching you were on a mission
Then our hearts combined like a neutron star collision
I have nothing left to lose
You took your time to choose
Then we told each other with no trace of fear that

Our love would be forever
And if we die, we die together

Well I, I said never
Cause our love would be forever

The world is broken, halos fail to glisten
We try to make a difference but no one wants to listen
Hail the preachers, fake and proud
Their doctrines will be cloud
Then they'll dissipate like snowflakes in an ocean

Love is forever and we’ll die

We’ll die together
Well I, I said never
Cause our love, could be forever

guitar solo

Now I’ve got nothing left to lose
You take your time to choose
I can tell you now without a trace of fear


That my love will be forever
And well die, we’ll die together
Will I, I will never
Cause our love will be forever
Anh đang tìm kiếm, còn em đang làm việc
Sau đó, trái tim chúng ta kết nối như sự va chạm Nơtron của các vì sao
Anh không có gì để mất
Em đã lấy thời gian để lựa chọn

Sau đó chúng ta cùng nói không e ngại

Tình yêu của chúng ta là mãi mãi
Và nếu chết, chúng ta sẽ chết cùng nhau
Và anh, anh nói không bao giờ
Vì tình yêu của chúng ta là mãi mãi

Thế giới sẽ tan vỡ, mặt trời lặn với những tia sáng long lanh
Chúng ta cố tạo ra sự khác biệt nhưng không ai muốn nghe cả
Những tràng chào hỏi người thuyết giáo, sự giả mạo và tự hào

Học thuyết chủ nghĩa của họ sẽ tan vào mây khói

Tình yêu là mãi mãi và chúng ta sẽ chết
Chúng ta sẽ chết cùng nhau
Và anh, anh nói không bao giờ
Vì tình yêu của chúng ta là mãi mãi

[Guitar]

Anh không có gì để mất

Em đã lấy thời gian để lựa chọn
Anh có thể nói với em không sợ hãi

Rằng tình yêu của chúng ta là mãi mãi
Và nếu chết, chúng ta sẽ chết cùng nhau
Và anh, anh nói không bao giờ
Vì tình yêu của chúng ta là mãi mãi

 
×
Quay lại
Top