[Lyrics] Natural Disaster - Plain White T's

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
She said she saw me on TV
This girl's a legend in the late night scene
And you can see she aimed to please
Cause she just wouldn't take her eyes off me

She made the music come to life
She moved her body like a butcher knife
Chopping up every guy in sight
She was mysterious
I could not resist to save my life

I don't know what this girl was after
She's a natural, natural disaster
She's so sexy
I had to have her
She's a natural, natural disaster
Natural disaster

Now when she left me on the floor
She knew I'd follow her right out that door
She'd always leave you craving more
Just the s I've been waiting for

She made the music come to life
Staring me down with those electric eyes
And when she said 'Your place or mine?'
I was delirious, I could not resist to save my life

I don't know what this girl was after
She's a natural, natural disaster
She's so sexy
I had to have her
She's a natural, natural disaster
Natural disaster

All my love
What's your name?
What's your game?
Show me how to play
All night long
Cause I can see you and me going all the way
All night long
And I don't even really care what you're after
All night long
As long as you keep going faster and faster

She said she saw me on TV
This girl's a legend in the late night scene
And you can see she aimed to please
Cause she just wouldn't take her eyes off me

I don't know what this girl was after
She's a natural, natural disaster
She's so sexy
I had to have her
She's a natural, natural disaster
Natural disaster

I don't know what this girl was after
She's a natural, natural disaster
She's so sexy
I had to have her
She's a natural, natural disaster
Natural disaster
Cô ấy nói là cô ấy thấy tôi trên tivi
Cô gái này là một huyền thoại trong cảnh đêm
Và bạn có thể thấy cô ấy "chấm" tôi rồi đó
Bởi cô ấy không hề rời mắt khỏi tôi

Cô ấy mang âm nhạc đến với thế giới
Cô ấy di chuyển cơ thể mình như một con dao sắc bén
Cứa vào ánh nhìn của mỗi gã trai
Cô ấy thật bí ấn
Tôi không thể cưỡng lại để cứu mạng mình

Tôi không biết cô gái này rút cuộc là ai
Cô ấy là một thảm hoạ, thảm hoạ tự nhiên
Cô ấy quá đỗi gợi cảm
Tôi phải có được cô ấy
Cô ấy là một thảm hoạ, thảm hoạ tự nhiên
Thảm hoạ tự nhiên

Bây giờ cô ấy bỏ tôi một mình trên sàn nhảy
Cô ấy biết là tôi sẽ theo bước cô ấy ra cửa
Cô ấy luôn luôn khiến tôi h.am m.uốn
Đúng là cơn nghiện mà tôi vẫn luôn mong chờ

Cô ấy mang âm nhạc đến với thế giới
Nhìn xuống tôi với ánh mắt như có điện
Và khi cô ấy nói " Đến chỗ anh hay chỗ của em?"
Tôi gần như cuồng lên, tôi khôn thể cưỡng lại để cứu mạng mình

Tôi không biết cô gái này rút cuộc là ai
Cô ấy là một thảm hoạ, thảm hoạ tự nhiên
Cô ấy quá đỗi gợi cảm
Tôi phải có được cô ấy
Cô ấy là một thảm hoạ, thảm hoạ tự nhiên
Thảm hoạ tự nhiên

Tất cả tình yêu của tôi
Tên em là gì?
Trò chơi của em là gì?
Dạy tôi cách chơi đi nào
Suốt đêm dài
Bởi tôi có thể thấy em và tôi đang trải nghiệm tất cả các cách
Suốt đêm dài
Và tôi còn chẳng hề quan tâm rút cuộc em là ai
Suốt đêm dài
Miễn là em tiếp tục nhịp nhanh hơn, nhanh hơn

Cô ấy nói là cô ấy thấy tôi trên tivi
Cô gái này là một huyền thoại trong cảnh đêm
Và bạn có thể thấy cô ấy "chấm" tôi rồi đó
Bởi cô ấy không hề rời mắt khỏi tôi

Tôi không biết cô gái này rút cuộc là ai
Cô ấy là một thảm hoạ, thảm hoạ tự nhiên
Cô ấy quá đỗi gợi cảm
Tôi phải có được cô ấy
Cô ấy là một thảm hoạ, thảm hoạ tự nhiên
Thảm hoạ tự nhiên

Tôi không biết cô gái này rút cuộc là ai
Cô ấy là một thảm hoạ, thảm hoạ tự nhiên
Cô ấy quá đỗi gợi cảm
Tôi phải có được cô ấy
Cô ấy là một thảm hoạ, thảm hoạ tự nhiên
Thảm hoạ tự nhiên

 

×
Quay lại
Top