[Lyrics] My Confession - Nick Carter

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I'm just trying to figure out what's wrong with your head
Everytime I look around you're somewhere else instead
I wanna ask you why but everytime I try, you cry
And I want you to know when you're floating in space
And I want you to know if you ever come back down
And I need you to know

[Chorus:]
I wanna breathe you
I wanna feel you near
This is my confession
I wanna see what you see when you cry those tears
Give me just a second, what am I to do?
Maybe it's obsession
But this is my confession

I confess, everytime I come around
Something's always got you down
And I don't understand why
And if you wanna tell me
I'll be the angel on your shoulder, baby
I'll be the man that you confide in
But I can't seem to
Get you out that place
And everything you do is just
Erasing the pain (and that's not right)
Hatred inside, I can't ask why
And I want you to know when you're floating in space
And I want you to know if you ever come back down
And I need you to know

[Chorus]

And I want you to know when you're floating in space
And I want you to know if you ever come back down
If you ever come back down...

[Chorus:]
I wanna breathe you, I wanna feel you near
This is my confession (this is my confession)
I wanna see what you see when you cry those tears
This is my confession (Gimme just a second)
I wanna breathe you, I wanna feel you near
Maybe it's obsession
This is my confession
I wanna see what you see when you cry those tears, yeah yeah
This is my confession...this is my confession
Anh cố gắng tìm hiểu điều gì đang xảy ra với em
Mỗi khi anh tìm kiếm, em lại ở một nơi nào đó
Anh muốn hỏi em lý do nhưng mỗi khi anh cố găng, em lại khóc
Và anh muốn em biết khi em đang trôi nổi trong khoảng không gian nào đó
Và anh muốn em biết nếu em chẳng quay lại đây
Anh cần em biết

[Chorus:]
Anh muốn hít lấy mùi hương của em
Anh muốn cảm thấy em thật gần
Đây là lời thú tội của anh
Anh muốn nhìn thấy những gì em nhìn thấy khi em nhỏ những giọt lệ kia
Cho anh một giây thôi, anh phải làm gì đây?
Có lẽ đây là một nỗi ám ảnh
Nhưng nó là lời thú tội của anh

Anh thú nhận, mỗi khi anh đi loanh quanh
Có một thứ gì đó luôn làm em thất vọng
Và anh không hiểu tại sao
Và nếu em muốn nói với anh
Anh sẽ là thiên thân kề vai em, em yêu
Anh sẽ là người đàn ông em tâm tình
Nhưng anh không được như thế
Đưa em ra khỏi chốn này
Mọi điều em làm chỉ để
Xóa đi nỗi đau( nhưng đâu phải thế )
Thù hận trong lòng, anh không thể hỏi tại sao
Và anh muốn em biết khi em đang trôi nổi trong khoảng không gian nào đó
Và anh muốn em biết nếu em chẳng quay lại đây
Anh cần em biết

[Chorus]
Và anh muốn em biết khi em đang trôi nổi trong khoảng không gian nào đó
Và anh muốn em biết nếu em chẳng quay lại đây
Nếu em chẳng quay lại đây...

[Chorus]
Anh muốn hít lấy mùi hương của em, anh muốn cảm thấy em thật gần
Đây là lời thú tội của anh(Đây là lời thú tội của anh)
Anh muốn nhìn thấy những gì em nhìn thấy khi em nhỏ những giọt lệ kia
Đây là lời thú tội của anh(Cho anh một giây thôi)
Anh muốn hít lấy mùi hương của em, anh muốn cảm thấy em thật gần
Có lẽ đây là một nỗi ám ảnh
Đây là lời thú tội của anh
Anh muốn nhìn thấy những gì em nhìn thấy khi em nhỏ những giọt lệ kia
Đây là lời thú tội của anh...Đây là
 
×
Quay lại
Top