[Lyrics] My Apocalypse - Metallica

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
My apocalypse
Metallica

Claustrophobic!
Crawl out of this skin
Hot explosive!
Reachin' for that pin

Fear thy name extermination!
Desecrating, inhale the fire

So we cross that line!
Into the crypt
Total eclipse
Suffer unto my apocalypse!

Deadly invasion!
Prophecy revealed
Death magnetic!
Pulling closer still

Fear thy name annihialation!
Desolating, inhale the fire!

So we cross that line!
Into the crypt
Total eclipse
Suffer unto my apocalypse!

My apocalypse... Go!
Go!

Crushing metal, ripping skin,
Tossing body, Mannequin,
Spilling blood, bleeding gas!

Mangle flesh, snapping spine,
Dripping bloody valentine
Shatter face, spitting glass

Split apart...
Split apart...
Split apart...
Split...
Spit it out!

What makes me drift a little bit closer
Dead man takes the steering wheel
What makes me know it's time to cross over
What to repeat until i feel

See through the skin, the bones they all rattle
The future and past they disagree
Flesh falls away the bones they all shatter
I stop to see the end in me
See the end in me... Ow!

Claustrophobic!
Climb out of this skin
Hot explosive!
Reachin' for that pin!

Violate! Annihialate!
A loser to my eyes!
Obliterate! Exterminate!
At last accept, deny!

Fear thy name as hell awakens!
Destiny, Inhale the fire!

but we crossed that line!
Into the crypt
Total eclipse
Suffer unto my apocalypse!

Tyrant awaken my apocalypse!
Demon awaken my apocalypse!
Heaven awaken my apocalypse!
Suffer forever my apocalypse!
Khải huyền
Metallica

Tội đồ sợ hãi
Thẩm thấu đến ngoài da
Bùng nổ!
Tiến dần đến điểm chốt

Sợ sự huỷ diệt mang tên đó!
Báng bổ, nuốt ngọn lửa kia đi

Vì thế chúng ta băng qua ranh giới đó
Vào trong hầm mộ
Nhật thực toàn phần
Chịu đựng khải huyền của tôi!

Sự xâm lăng chết chóc
Sự tiên tri được khám phá
Cái chết quyến rũ
Kéo dần hơn như thế

Sợ sự huỷ diệt toàn bộ mang tên đó!
Tan hoang, nuốt ngọn lửa kia đi!

Vì thế chúng ta băng qua ranh giới đó
Vào trong hầm mộ
Nhật thực toàn phần
Chịu đựng khải huyền của tôi!

Khải huyền của tôi.... Đi!
Đi!

Nghiền nát kim loại, xé toạc bộ da
Buông lơi cơ thể, Người nộm
Vương vãi máu tươi, xả khí ga!

Xé thịt tươi, bẻ xương sống
Máu người yêu nhỏ giọt
Phá tan gương mặt, đâm nát gương soi

Nhổ ra đi...
Khạc ra đi...
Phun ra đi...
Khạc ra...
Phỉ nhổ đi!

Cái gì khiến tôi trôi dạt gần hơn thế
Người chết chỉ dẫn con đường
Cái gì cho tôi biết đã đến lúc băng qua ngưỡng cuối
Cái gì cứ lặp đi lặp lại cho đến khi tôi cảm nhận được

Nhìn xuyên làn da, xương cốt kêu răng rắc
Tương lai và quá khứ chẳng tương đồng
Thịt chảy rữa hết, phá nát xương cốt
Tôi ngừng nhìn về kết cục trong mình
Nhìn cái chết trong tôi... Ow!

Tội đồ sợ hãi
Leo lên cả làn da
Bùng nổ!
Tiến dần đến điểm chốt!

Xúc phạm! Huỷ diệt!
Thất bại trong mắt tôi
Xoá sạch! Diệt sạch!
Ở lần chấp nhận cuối cùng, từ chối đi!

Sợ cái tên đó như sợ địa ngục thức giấc!
Định mệnh, nuốt ngọn lửa kia đi!

Nhưng chúng ta đã băng qua ranh giới đó!
Vào trong hầm mộ
Nhật thực toàn phần
Chịu đựng Khải huyền của tôi!

Bạo chúa đánh thức Khải huyền của tôi!
Ma quỷ đánh thức Khải huyền của tôi!
Thiên đường đánh thức Khải huyền của tôi!
Mãi mãi chịu đựng Khải huyền của tôi!


 
×
Top Bottom