[Lyrics] Must Be Dreaming - Frou Frou

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Pay close attention
Don't listen to me for now
George'll be flying this one
And it's anyone's guess how he does it
It's right turn, wrong universe
It's taking me in full bloom
Fireball, careful with that there
See what you made me do?

[I must be dreaming or
We're on to something
I must be dreaming for
I don't fall in love lawlessly
I must be dreaming or
Pinch me to waking
So undeniably yours
As long as I'm losing it so completely]

Incendiary glance
Become and collide in me
Zoom in enhance
Hold while I go helplessly sky high
Magic eye sugar rush, don't stop

[repeat]

Euphoria
I can't take anymore of it
Euphoria
I can't take anymore of it
I'm losing it

[repeat]

I must have been dreaming
I'm losing
I must have been dreaming
I must be dreaming
Để ý kỹ vào
Đừng nghe tôi lúc này
George sẽ bay chuyến này
Và đó là dự đoán của mọi người xem anh ta ra sao
Bước rẽ đúng đắn, thế giới sai lầm
Đang đưa tôi đến thời kì tốt đẹp
Quả cầu lửa, Cẩn thận với nó
Xem anh đã khiến tôi làm gì?

[Tôi hẳn là mơ
hoặc là chúng ta đang biết gì đó
Tôi hẳn đang mơ
Vì tôi không yêu bừa bãi
Tôi hẳn là đang mơ hoặc là
Kéo tôi thức dậy
Rồi chẳng thể bác bỏ điều của anh
Chỉ cần tôi sẽ đánh mất sạch điều đó]

Ánh nhìn khêu khích
vừa phải và xung đột trong tôi
tập trung nhiều thêm
Giữ lấy trong khi tôi bước đi bất lực
Bầu trời cao
Ánh mắt mê đăm tiếp thêm sức, đừng dừng lại

[lặp lại]

Hồ hởi lên
Tôi không thể chịu đựng thêm
Phấn khởi lên
Tôi không thể chịu đựng thên
Tôi sẽ đánh mất điều đó

[lặp lại]

Hẳn là tôi đang mơ
Tôi sẽ đánh mất
Hẳn là tôi đang mơ
Hẳn là tôi mơ

 

×
Quay lại
Top