[Lyrics] Music Again - Adam Lambert

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532


▶️
I want your body, mind, soul, et cetera
And one day you will see, you should give it to me
And I don't want anyone instead of you
Oh babe, I’m goin' crazy
Come on and give it to me
And I ain’t never met nobody betterer
You’re someone else’s, baby


I’m so sick of living for other people
Took meeting you to realise
I don’t wanna lose ya
I wanna keep ya

Put your little hand in mine
And look into my eyes very eyes
Oh, you make me wanna listen to music again
Yeah, you make me wanna listen to music again


There had been many moons before I met ya
And I ain’t going nowhere
And now you give me back my raison d’etre
And I’m inspired again

And I know, in some ways, I’m kinda evil
Got my roots in you, got ties
But my heart’s no stranger to upheaval


Put your little hand in mine and
Look into my eyes very eyes
Oh you make me wanna listen to music again
Yeah you make me wanna listen to music again

Ahhh music again
Look into my eyes very eyes
I just wanna listen to music again
Oh yeah, oh yeah, oh yeah, wooh, oh hey!


I’m so sick of living for other people
Took meeting you to realise
I don’t wanna lose ya, I wanna keep ya

Put your little hand in mine
And look into my eyes very eyes, whoa
Oh you make me wanna listen to music again, whoa
Yeah you make me wanna listen to music again, whoa
Oh you make me wanna listen to music again, whoa

Yeah you make me wanna listen to music again
Anh muốn có được th.ân thể, ý nghĩ và cả linh hồn em và nhiều thứ khác nữa
Và một ngày nào đó em sẽ thấy rằng, em nên trao chúng cho anh
Và anh không muốn 1 ai khác ngoài em
Em yêu, anh đang phát điên
Hãy đến và trao chúng cho anh
Và anh sẽ chẳng gặp ai tốt hơn
Em là 1 ai đó khác, em yêu


Anh quá mệt mỏi khi phải sống vì người khác
Gặp em để nhận ra
Anh không muốn mất em
Anh chỉ muốn có em ở bên

Hãy đặt đôi tay nhỏ bé của em lên tay anh
Và nhìn vào mắt anh, chính đôi mắt này
Ồ, em khiến anh muốn nghe nhạc trở lại
Đúng vậy, em khiến anh muốn nghe nhạc trở lại


Đã từng có rất nhiều mặt trăng trước khi anh gặp em
Và anh sẽ chẳng đi bất cứ đâu
Và giờ em trả lại anh lý do để anh tồn tại
Và anh đang bị sai khiến trở lại

Và anh biết, theo cách nào đó, anh là 1 con quỷ
Cắm sâu rễ vào em, tạo lập mối quan hệ
Nhưng trái tim anh chẳng hề xa lạ để biến động


Hãy đặt đôi tay nhỏ bé của em lên tay anh
Và nhìn vào mắt anh, chính đôi mắt này
Ồ, em khiến anh muốn nghe nhạc trở lại
Đúng vậy, em khiến anh muốn nghe nhạc trở lại

Nghe nhạc trở lại
Hãy nhìn vào mắt anh, chính đôi mắt này
Anh chỉ muốn được nghe nhạc trở lại
Oh yeah, oh yeah, oh yeah, wooh, oh hey!


Anh quá mệt mỏi khi phải sống vì người khác
Cần gặp em để nhận ra
Anh không muốn mất em
Anh chỉ muốn có em ở bên

Hãy đặt đôi tay nhỏ bé của em lên tay anh
Và nhìn vào mắt anh, chính đôi mắt này, whoa
Ồ, em khiến anh muốn nghe nhạc trở lại, whoa
Đúng vậy, em khiến anh muốn nghe nhạc trở lại, whoa

Ồ, em khiến anh muốn nghe nhạc trở lại, whoa
Đúng vậy, em khiến anh muốn nghe nhạc trở lại

 

×
Quay lại
Top